Suomalaisen koulujärjestelmän hyvä maine toi italialaisen Sara Passerin Ymmerstan koululle Erasmus+ opettajaharjoittelijaksi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.10.2019 klo 8.24

Opiskelija Sara Passeri halusi ehdottomasti tulla Suomeen opintojensa aikana, sillä hän oli lukenut paljon Suomen koulujärjestelmästä ja se on hänen mielestään paras. Passeri selasi Espoon eri kouluja netissä, ja päätyi valitsemaan Ymmerstan koulun hakemukselleen sopivimpana. Ensimmäiset viikot ovat menneet tutustuessa kouluun, ja Passeri on viettänyt päiviä eri luokka-asteiden ja oppiaineiden parissa.

Passeri on oppinut Suomen kieltä ja opettanut lapsille italian alkeita. Lisäksi hän on oppinut paljon lisää suomalaisesta koulujärjestelmästä ja erilaisista opetusmetodeista. Vaihdon aikana on syntynyt uusia ideoita, joita voi hyödyntää kotimaahan palattuaan. Passerin mukaan suurimpia eroja koulujärjestelmissä Italian ja Suomen välillä on se, että kaikki lapset aloittavat Italiassa päiväkodissa 3 vuotiaina ja italialaisissa peruskouluissa ei ole kaikkia oppiaineita kuin Suomessa, kuten esimerkiksi käsityötä. Passerin haaveissa olisi tulevaisuudessa kirjoittaa gradua Suomen koulujärjestelmään liittyen.

Erasmus+ opettajaharjoittelijat tuovat kansainvälisyyttä koulun arkeen

Passeri on neljäs Erasmus+ opettajaharjoittelija Ymmerstan koululla. Opettaja Minttu Ollila kertoo, että aiemmat korkeakouluharjoittelijat ovat tulleet Italiasta, Espanjasta sekä Belgiasta. Yhteistä kaikille näille maille on se, että vastavalmistuneiden opettajien on hankala löytää opettajan työtä, mutta Erasmus+ vaihto Suomessa tuo työnhakijoille arvostettua kansainvälistä työkokemusta.

Ollilan mukaan Erasmus+ harjoittelijat ovat tuoneet mukavan tuulahduksen kansainvälisyyttä kouluille, ja on ollut mukavaa, kun on ollut apukäsiä opetuksessa. Koulut voivat ilmoittaa halukkuudestaan vastaanottaa Erasmus+ harjoittelijoita esimerkiksi eTwinning-sivustolla.

Erasmus+ vaihdon prosessi on Passerin ja Ollilan mukaan ollut helppo ja yksinkertainen ja molemmat osapuolet ovat olleet vaihtoon tyytyväisiä. Ollila toivoisikin, että useammat koulut Espoossa kuulisivat Erasmus+ tarjoamasta mahdollisuudesta ja pääsisivät hyödyntämään sitä.

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Urheilun alalla kannustetaan urheilu- ja liikuntaorganisaatioita eurooppalaiseen yhteistyöhön. Suomessa Erasmus+ -ohjelmasta vastaa Opetushallitus. 10.-12.10.2019 vietettävä #ErasmusDays on kolme päivää kestävä tapahtuma, jonka aikana eri puolilla Eurooppaa levitetään tietoa ohjelman kokemuksista ja opeista.

Espoon päiväkodeissa, kouluissa, lukioissa ja nuorisopalveluissa hyödynnetään ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia monella eri tavalla.  

Espoon sivistystoimen kansainvälisyystyöllä edistetään arvostavaa ja avarakatseista ilmapiiriä, tarjotaan espoolaisille mahdollisuus vahvistaa kansainvälistä osaamistaan ja kehitetään palveluja.  Maailma ympärillämme on yhä moninaisempi. Kansainvälisyys asenteena, uskalluksena ja ymmärryksenä koskee siksi kaikkia. Kotikansainvälisyys, eli kansainvälistyminen lähiyhteisössä, on kasvavasti osa espoolaisten arkea. Kansainvälisellä yhteistyöllä luodaan  kohtaamisia, kehitetään palveluja ja ratkotaan haasteita yhdessä kumppaneiden kanssa. Kansainvälisyystyön tavoitteet ja periaatteet linjataan sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelmassa 2019-2021.

Kuvassa italialainen Erasmus  apulaisopettaja Sara Passeri Ymmersta koululla