Monikulttuurisuusohjelma

Monikulttuurisuusohjelma 2014–2017

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin uuden monikulttuurisuusohjelman vuosille 2014–2017 kokouksessaan 14.4.2014.  Ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että maahanmuuttajataustaiset espoolaiset ovat muiden kaupunkilaisten kanssa yhdenvertaisessa asemassa.

Espoossa on käynnissä viisi toimialojen rajat ylittävää kehitysohjelmaa. Niillä haetaan ratkaisuja kaupungin suurimpiin haasteisiin. Kaikissa kehitysohjelmissa on maahanmuuttajiin tai monikulttuurisuuteen liittyviä kirjauksia. Monikulttuurisuusohjelman ensimmäinen osa on yhteenveto näistä kirjauksista. Ohjelman toinen osa pitää sisällään tavoitteita ja linjauksia, jotka eivät kuulu yhdenkään Espoo-tarinassa mainitun kehitysohjelman toimintakenttään.

Ohjelman toteutumista seurataan mm. monikulttuuriasiain neuvottelukunnassa. Neuvottelukunta on maahanmuuttajien, järjestöjen, viranomaisten ja kaupungin päättäjien yhteistoimintaelin.