معلوماتی در باره ویروس کرونا یا کووید ۱۹

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

معلومات ی

14.05.2020

کودکست ان ها به طور عادی فعالیت می کنند.• 

 مدارس ابتدایی به طور ع ادی فع الیت می کنند.• 

 دبیرستان و مکاتب حرفه ای می توانند دوباره به طوری عادی برگردد. با این حال، دولت آموزش از راه • 

دور را توصیه می کند. برای معلومات بیشتر به ویب س ایت مکتب خود مراجعه کنید .• 

 رفت و آمد در منطقه شنگن تحت شرایط خ اصی مجاز است. •

 سرگرمی در فضایی ب از باز خواهد شد، اما محدودیت در تجمع ات ده نفره اعمال می شود. •

1.6.2020

 رستورانت ها ممکن است به شکل محدود باز شوند )دولت بعد ا مشخص خواهد کرد (• 

 مسابقات ورزشی و مجموعه های ورزشی با ترتیبات ویژه بازگشایی خواهند شد.• 

مکان های سرپوشید هی عمومی بازگشایی خواهد شد از قبیل: کتاتخ انه ه ا، موزیم ها و غیره.• 

محدودیت در تجمعات تغییرخواهد کرد. از 10 نفر به 50 نفر، یعنی تجمع 50 نفر مج از خواهد بود.• 

بازدید از بیمارستان ها و خانه های سالمندان هنوز ممنوع است.• 

معلوماتی در باره ویروس کرونا یا کووید ۱۹ 

اول ماه ششم (Kesäkuu)استخرهای سرپوشیده و سرباز بازگشایی می شوداستخرهای لپاوارا و اولاری از اول ماه ششم باز می شود. استخر اسپون لاهتیب اول ماه ششم (Kesäkuu)استخرهای سرپوشیده و سرباز بازگشایی می شوداستخرهای لپاوارا و اولاری از اول ماه ششم باز می شود. استخر اسپون لاهتیبه تاریخ 8.6بازگشاییمی شود، زیرا کار های تعمیراتی در حال ج ریان است.نکات مهماز قبیل: مسا فت ،بهداشت، ایمینی، و تعداد مشتریان با دستورالعمل های داده شده مراعات میگردد.نظافت و بهداشت در تمام استخرهای شنا بهبود یا فته است.همچ نین مشتریان باید نظا فت، شستن دست، فاصله دو متری را رعایت کنند.اگر علائم آنفولانزا را دارید یا با افرادی که به آن مبتلا شده اند یا افرادی که در قرنطین خا نگی بسر می برند ملاقت نمودید، به استخر شنا نیایید. در استخر شنا نبایدتعداد خیلی زیاد باشد. مسئولین استخر تصمیم میگیرد،که چه تعداد افراد باید در فضایی استخر باشد

ه تاریخ 8.6بازگشاییمی شود، زیرا کار های تعمیراتی در حال ج ریان است.نکات مهماز قبیل: مسا فت ،بهداشت، ایمینی، و تعداد مشتریان با دستورالعمل های داده شده مراعات میگردد.نظافت و بهداشت در تمام استخرهای شنا بهبود یا فته است.همچ نین مشتریان باید نظا فت، شستن دست، فاصله دو متری را رعایت کنند.اگر علائم آنفولانزا را دارید یا با افرادی که به آن مبتلا شده اند یا افرادی که در قرنطین خا نگی بسر می برند ملاقت نمودید، به استخر شنا نیایید. در استخر شنا نبایدتعداد خیلی زیاد باشد. مسئولین استخر تصمیم میگیرد،که چه تعداد افراد باید در فضایی استخر باشد

اگر علايم خفیف دارید در خانه درمان کنید. اگر علایم جدی مانند تنگی نفس یا کاهش در وضعیت عمومی تان دارید. با مرکز درمانی خود تماس بگیرید. فقط به مرکز درمانی خود وقتی مراجعه کرده می توانید که وقت ملاقات داشته باشید. شماره تماس برای مشوره دهی ویروس کرونا (۰۹۸۱۶۳۴۶۰۰)   این شماره از روز دوشنبه الی جمعه از ساعت ۷ الی ۱۸ قابل دسترس می باشد.

کودکستان ها و پیش دبستانی ها باز میمانند، اما اگر امکانش باشد که از اطفال تان درخانه مراقبت کنید، پس لازم نیست به کودکستان بفرستید، فقط به کودکستان اطلاع دهید.

دانش آموزان در خانه می آموزند. دانش آموزان صنف ۱، ۲ و ۳ در صورتیکه والدین شان مشغول کارهای مهم در جامعه می باشد می تواند مکتب برود.  مدارس دستورالعمل های لازم را به والدین می دهد.

استخر های شنا، کتابخانه ها، سالنهای ورزشی و موزیم ها الی اطلاع بعدی بسته می باشد.

موضوعات تان را تا حد ممکن از طریق تماس و چت حل نمایید از این ویب سایت

 www.espoo.fi/asiointi.

نقاط مرزی بسته است. در صورییکه از کشور های دیگر به فنلند بیایید برای دو هفته در قرنطین خانگی بمانید.

تجمعات بیشتر از ۱۰ نفر در مکان های عمومی منع می باشد.

دولت فنلند دستورالعملی را صادر کرده، که بر اساس آن افراد بالای ۷۰ سال مکلف هستند از تماس با سایر افراد خودداری کنند.

دست هایتان را مرتبا بشویید، در وقت سرفه دست تان را در پیش دهن تان بگیرید.  

محدویت های برای محافظت از مردم ایجاد شده است، که از آنها باید پیروی شود.

اگر بیمار هستید خانه بمانید.

فعالیت های ورزشی در خانه و بیرون در دوره ویروس کرون ا

در این وضعیت فعلی خوب است ، همه روزه ورزش و حرکت های را در خانه و بیرون از خانه

انجام دهیم. ورزش و فعالیت در بیرون و فضای باز باعث افزایش رفاه جسمی و روحی می شود.
وقتی بیرون می روید، همیشه فاصله را رعایت کنید )تقریب ا دو متر( و همچنین از مکان های که
تعداد افراد زیاد هستند اجتناب کنید. در درجه اول باید با فامیل خود بیرون بیروید. در بیرون از
اطفال تان نظارت داشته باشید ، تا اطفال تان با دیگر اطفال در وقت بازی کردن نزدیک نشود.
دست هایتان را قبل و بعد از بیرون رفتن بشوید.

علايم خفیف را در خانه تداوی کنید - مرکز صحی در هنگام علايم جدی کمک می کند

در صورتی که علايم خفیف در طرق تنفسی دارید، مانند التهاب مخاط بینی، سرفه، گلودرد، درد ماهیچه یا تب، در خانه استراحت کنید و با آرامش دوران بیماری خود را بگذرانید. شما ضرورت ندارد با مرکز صحی تماس بگیرید. در خانه بمانید تا علایم شما تمام شوند.

اگر کدام علایم جدی مانند نفس ‌قیدی پیدا شد یا وضعیت عمومی‌تان ضعیف شد با مرکز صحی منطقه خود تماس بگیرید. فقط وقتی به مرکز صحی آمده می‌توانید که پیش‌تر وقت ملاقات داشته باشید. مشاوره کرونا مرکزهای صحی، تلیفون 3460009 816  روزهای دوشنبه الی جمعه از ساعت 7 الی 18.

 دست‌هایتان را مرتبا  با صابون بشویید  و هنگام سرفه کردن قسمت ساعد دست خود را پیش دهان‌تان بگیرید.

به کارهای‌تان از طریق تماس تیلفونی و چت رسیدگی کنید

به موضوعات و کارهای‌تان تا حد ممکن از طریق تماس تیلفونی و چت رسیدگی کنید. معلومات تماس: www.espoo.fi/asiointi.

خدمات مشاوره دهی تلفنی چند زبانه در شرایط کرون ا در ماه ششم ) kesäkuu ) تغییر می کن د

این خدم ات از تاریخ 1.6 الی 18.6 فقط روز های دوشنبه و پ نج شنبه از ساعت 13 الی 15 در دسترس است به

زبان های: عربی، روسی، انگلیسی، و فنلندی ساده.

این شم اره 0981622620 برای زبان عربی و روسی می باشد.

این شماره 0981622610 برای زبان انگلیسی و فنلندی ساده می باشد.

 مهد کودک ‌ها و مکتب ها

مهد کودک ‌ها باز می‌مانند و صنف‌های پیش‌دبستانی کودکستان‌ها ادامه دارند. اگر امکان آن را دارید از اطفال‌تان درخانه مراقبت کنید. این مطلب را به رییس مهدکودک یا کودکستان خبر بدهید.

متعلمین صنف‌های ۱، ۲ و ۳ می‌توانند به مکتب بروند. اگر امکان آن وجود دارد متعلمین در خانه به تحصیلات خود ادامه می دهند.

کودکستان/مهد کودک و مکاتب از تاریخ 14.05 بازگشایی می شود

 در خانه بمانید

استخرهای آب‌بازی، کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی و موزیم‌ها تا اطلاع ثانوی بسته می‌باشند.

از همه تجمعات عمومی دوری کنید. این محدودیت همچنین شامل مجامع مذهبی هم می‌شود.

دولت قویا توصیه می‌کند که افراد بالای ٧٠ سال از تماس با مجامع و بودن در محل‌های عمومی خودداری کنند. از طریق این توصیه‌ها سعی می‌شود که از اشخاص کلان‌تر در مقابل ابتلا به ویروس کورونا محافظت شود.

اگر امکان آن وجود دارد در خانه بمانید، حتی اگر صحتمند باشید.

مسافرت و محدودیت های رفت و آمد

گذرگاه‌های سرحدی بسته هستند و کسی نباید  به خارج از فنلند مسافرت کند. اگر از مسافرت به دیگر کشور به فنلند برمی‌گردید تا ١۴ شبانه‌روز در خانه بمانید.

 محدودیت ها  و طرزالعمل ها برای محافظت از همه ما در نظر گرفته شده‌اند، آنها را باید رعایت کنید.

معلومات بیشتر برای اهالی اسپو (Espoo):www.espoo.fi/koronavirus  (به لسان فنلندی) وwww.espoo.fi/coronavirus  (به لسان انگلیسی)

کمک و مشاوره ربات هوشمند چندین زبانه در مورد ویروس کرونا

· در اسپو استفاده از ربات هوشمند برای تکمیل سایر گفتگوها معرفی شد. این ربات توانایی پاسخ دهی به بیشتر از

100 زبان را دارد. مهارت زبانی این ربات براساس ترجمه کامپیوتری آن از زبان انگلیسی است. قطعاٌ در زمینه

دستور یا قواعد زبان اشتباهاتی بوجود می آید، اما هدف این است که مهمترین معنای پیامها منتقل شود. مثلا میتوانید

از ربات سوال کنید که

اگر مشکوک به مبتلا شدن به ویروس کرونا هستید چه باید کرد؟ ●

از چه طریقی رفتار و حرکت خود را در برخورد با مردم محدود کرد؟ ●

بعنوان مثال سالمندان و خانواده هایی که فرزند دارند در این شرایط استثنایی، در زندگی روزانه خود از کجا کمک ●

بگیرند.

کارگران اخراج شده یا به مرخصی اجباری فرستاده شده توسط شرکتها، در زمینه مشکلات مالی شان از کجا کمک ●

دریافت می کنند؟

چگونه میتوان در دوره های استثنایی خدمات شهرداری اسپو مشارکت نمود؟ ●

و www.espoo.fi/koronavirus , www.espoo.fi/koronaohjeet : ربات را میتوان در این وبسایت ها یافت

www.helloespoo.fi

در ابتدا این ربات به مدت دو ماه برای استفاده آزمایشی تهیه شده بود

معلوماتی در باره ویروس کرونا یا کووید ۱۹

(pdf, 300 Kt)
اطلاعات مهم در مورد کرونا برای والدین و خانواده ا (pdf, 178 Kt)