ขข้อปฏฏบบัตฏเกกกี่ยวกบับไวรบัสโคโรนนา

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาและการประเมินอาการ

 • หากคุณมีอาการใด ๆ ที่บ่งชี้ว่าคุณอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา โปรดโทรติดต่อสายด่วนไวรัสโคโรนาของ Espoo ที่หมายเลข 09 816 34600 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 7:00-18:00 น.)
 • การตรวจไวรัสโคโรนาพร้อมให้บริการแก่บุคคลที่มีอาการบ่งชี้ว่าตนเองอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูกหรือหายใจติดขัด หายใจลำบาก ไม่รู้รสหรือไม่ได้กลิ่น ท้องเสียหรือปวดท้องโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน

ไปที่ศูนย์สุขภาพได้เฉพาะเมื่อคุณมีนัดเท่านั้น

 • หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการนัดหมายเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ ของศูนย์สุขภาพ Espoo คือ 09 816 34500 จันทร์-ศุกร์ เวลา 7:00-18:00 น.

ประเด็นทั่ว ๆ ไปในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

 • หมายเลขโทรศัพท์บริการสวัสดิการสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก  09 816 23600 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-15:00 น.
 • หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนบริการสังคมและความช่วยเหลือด้านอาหาร 09 816 45000 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-12:00 น.
 • สวนสาธารณะของผู้อยู่อาศัยเปิดทำการ อย่าไปที่สวนหากคุณมีอาการเจ็บป่วย แม้จะเล็กน้อยก็ตาม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะดำเนินการนอกพื้นที่เท่านั้น เพื่อการเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย
 • ล้างมือของคุณด้วยสบู่บ่อย ๆ และใช้แขนเสื้อปิดปากเมื่อไอ
 • อย่าลืมเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัยประมาณ 1-2 เมตร ระหว่างตัวคุณและบุคคลอื่น ๆ

การศึกษาระดับปฐมวัย

 • ศูนย์ดูแลเด็กเปิดทำการ คุณได้รับอนุญาตให้ไปที่ศูนย์เด็กเล็กหากคุณมีสุขภาพที่ดีเท่านั้น 

กีฬาและการออกกำลังกาย วัฒนธรรมและเยาวชน

 • สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และสระน้ำตื้นที่ Tapiola เปิดให้บริการ เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตจะตรวจตราบริเวณชายหาดต่าง ๆ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2020
 • ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการ
 • สถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับเยาวชนจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม

บริการลูกค้า

 • จุดให้บริการต่าง ๆ ในเมืองเปิดให้บริการตามปกติ จุดให้บริการ Espoonlahti ปิดให้บริการจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2020  
 • อย่าไปที่จุดให้บริการต่าง ๆ หากคุณมีอาการป่วย

บริการสำหรับผู้ประกอบการ

การเดินทาง

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยใน Espoo: www.espoo.fi/coronavirus นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหา Smartbot บนเว็บไซต์ประจำเมืองได้ที่ espoo.fi คุณสามารถถามคำถาม Smartbot เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาได้ด้วยภาษาต่าง ๆ มากกว่า 100 ภาษา

เว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาและอาการในภาษาต่าง ๆ

บริการโทรศัพท์ของ Kela ในภาษาอาหรับ โซมาลี และรัสเซีย

เปิดให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 9:00 ถึง 12:00 น.

หมายเลขโทรศัพท์:

 • ภาษาอาหรับ 020 6344 902
 • ภาษาโซมาเลีย 020 6344 905
 • ภาษารัสเซีย 020 6344 901