Espoon 6Aika-työ näkyy pian myös Euroopassa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.3.2018 klo 13.59

Euroopan komissio on valinnut 6Aika-strategian koheesiopolitiikkansa 30-vuotisjuhlavuoden suomalaiseksi kärkihankkeeksi. Tämä tietää laajaa kansainvälistä näkyvyyttä EU:n viestinnässä Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-hankkeille, eli myös Espoossa 6Ajan nimissä tehdylle palvelukehitystyölle.

Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluja. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

6Aika-strategiaa toteutetaan kehityshankkeilla, jotka käsittelevät muun muassa oppimista, liikkumista, kiertotaloutta ja työllisyyttä.

Espoon työ esillä verkossa

EU-rahoitteinen 6Aika on merkittävä rahoitusohjelma espoolaiselle palvelukehitystyölle. Espoon kaupunki on kehittänyt muun muassa koulujen ja yritysten yhteiskehittämisen mallin, jossa oppilaat ja opettajat osallistuvat uusien oppimista tukevien digitaalisten tuotteiden ja palvelujen testaamiseen ja kehittämiseen.

Espoon kaupungin verkkosivuilta löytyy kootusti kaikki espoolainen 6Aika-työ – jaoteltuna jo valmiiksi saatuun ja meneillään olevaan.

Lisäksi Espoon kaupunki on laatimassa keskeisistä 6Aika-tuotoksistaan Make with Espoo -tuoteperheen, jonka ensimmäiset julkaisut löytyvät jo kaupungin Issuu-tililtä. Valmista tulee kesällä 2018.

Perheeseen kuuluu kolmen tason julkaisuja: teoreettisia viitekehyksiä, malleja tarjoavia käsikirjoja ja konkreettisia Espoon toteutuksia esitteleviä sovellusesimerkkejä. Sisällöt ovat vapaasti kopioitavissa ja jalostettavissa edelleen, kunhan mainitsee lähteen.

Taulukko Make with Espoo -tuoteperheen julkaisuista

Koheesiopolitiikalla haetaan tasapainoa

Koheesiopolitiikka on EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa, jolla tavoitellaan parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa. Ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikan rahoitus on 351,8 miljardia euroa eli noin kolmannes EU:n budjetista.

Rahoitus jaetaan kolmen päärahaston kautta: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koheesiorahasto. Nämä rahastot ovat tärkeä investointiväline toimenpiteissä, jotka tukevat työllisyyttä, innovaatioita, koulutusta, osallisuutta ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen.