20 vuotinen historia

Espoon ja Shanghain kaupungit solmivat ystävyyskaupunkisuhteen vuonna 1998 ja ystävyys on syventynyt 20 vuoden aikana monialaiseksi yhteistyöksi ja ajatustenvaihdoksi.

Yhteistyön perustan muodostaa Memorandum of Understanding. Ensimmäinen MoU allekirjoitettiin 1999. Nykyinen sopimus on voimassa vuoteen 2019 asti, ja siinä on määritelty yhteistyön teemat:

  1. innovaatiot ja kehittäminen
  2. liiketoiminta, kauppa ja investoinnit
  3. koulutus
  4. kulttuuri
  5. turismi ja konferenssit
  6. kestävä kehitys
  7. terveys, hyvinvointi ja vanhustenhoito

Espoon kaupungin konserniesikunta toimii ovien avaajana espoolais- ja suomalaislähtöisille yrityksille Shanghain ja Kiinan suuntaan.

Mitkä ovatkaan olleet ystävyyskaupunkivuosiemme kohokohtia?