Terveiset Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolta Brysselistä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.10.2019 Espoon kaupunki

Viime viikolla, 7.-10.10.2019, Brysselissä vietettiin vuosittaista Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikkoa, jossa Espoo oli jälleen hyvin esillä.

Teemaviikon seminaareissa ja alueiden komitean täysistunnossa käsiteltiin ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen linjauksia, yrittäjyyden ja yritystoiminnan edellytyksiä sekä EU:n monivuotisen rahoituskehyksen sisältöä ja sitä koskevan päätöksen kiireellisyyttä, jotta kaikki toiminta jatkuisi täyspainoisesti uuden toimikauden alkaessa 2021 alussa. Liki kaikissa seminaareissa olivat esillä uudet innovaatiot ja digitalisaatio sekä hyvien ratkaisujen mahdollisimman nopea levittäminen alueiden ja kaupunkien yhteistyön avulla. Myös Brexit ja sen seuraukset puhuttivat.

Konressikeskus SQUARE Brysselissä

Kuva Virpi Pakkala

Teemaviikko kokosi noin 10 000 osanottajaa ja 600 puhujaa Brysseliin. Tilaisuudet levittäytyvät pitkin kaupunkia mutta pääpaikkana toimivat kongressikeskus SQUARE keskusrautatieaseman vieressä sekä alueiden komitean toimitalo parlamentin naapurissa.

Ihmisiä alueiden ja kuntien teemaviikolla Brysselistä

Kuva Virpi Pakkala

Teemaviikon ohjelma koostui runsaasta sadasta alue- ja paikalliskehitystä käsittelevästä työistunnosta, näyttelystä ja verkottumistilaisuudesta. Sisältö mukautetaan vuosittain EU:n painopisteisiin.

Alueiden komitean täysistunto, Sirpa Hertellin lausunto

Kuvassa käsitellään Sirpa Hertellin lausuntoa. Täysistunnon puheenjohtajana toimi Markku Markkula ja Hertellin asiantuntijana Aalto-yliopiston professori Taina Tukiainen. Kuva Pauliina Haijanen.

Osana teemaviikkoa Euroopan alueiden komitea hyväksyi täysistunnossaan Espoon kaupunginvaltuuston jäsenen Sirpa Hertellin valmisteleman lausunnon, jossa linjataan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista alue- ja paikallistasolla.
"Meidän on muistettava, että muutokset tehdään paikallistasolla, joiden vastuulla on noin 65 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseksi on oleellista asettaa paikallisia tavoitteita, täytäntöönpanotoimia sekä indikaattoreita edistyksen mittaamiseksi ja seuraamiseksi – ja saatava kansalaiset mukaan", Hertell muistuttaa.

Hertellin lausunnossa käsitellään erityisesti kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuutta, ilmastotoimia sekä puhdasta ja kohtuuhintaista energiaa.
"Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat Euroopalle mahdollisuuden perusteelliseen taloudelliseen, ekologiseen sekä yhteiskunnalliseen muutokseen. Tähän tarvitaan mukaan Euroopan alueet ja kaupungit. Tämä paikallistason merkitys on unohdettu komission keskusteluasiakirjasta," Hertell toteaa.

Kuva Virpi Pakkala

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja, Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula puhui kahdeksassa teemaviikon seminaarissa ja konferenssissa. Täysistuntopuheenvuoroissaan Markkula nosti esille useita espoolaisia esimerkkejä, kuten kuuden suurimman suomalaisen kaupungin 6AIKA-yhteistyö digitalisaation ja kaupunkiinnovaatioiden vauhdittajana sekä Fortumin ja Espoon kaupungin yhteiset toimenpiteet, joiden avulla kivihiilen poltto Suomenojalla saadaan loppumaan jo vuonna 2025. Ikääntymistä käsittelevän avauspuheen hänen puolestaan kuitenkin piti Aalto-yliopiston professori Taina Tukiainen.
"On hieno asia keskustella eurooppalaisten kumppanien kanssa yhteisistä asioista, kuten ilmaston lämpenemisestä, tutkimuksesta, innovaatioista ja vanhenemisesta ja siitä miten luomme yhdessä tulevaisuuden Euroopan," Tukiainen totesi ja jatkoi: "Jatkuvan oppimisen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Jatkuva oppiminen on luontainen tapa elää ja jakaa yhteistä iloa. Meidän tehtävämme on varmistaa, että jokaisen oikeus oppimiseen ja leikkiin toteutuu. Näen, että sillä on iso merkitys tasavertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta."

Euroopan alueiden komitea on 350-jäseninen EU:n virallinen hallintoelin. Se osallistuu useisiin EU:n lainsäädäntöprosessin vaiheisiin, joista täysistunnoissa hyväksytyt lausunnot ovat yksi esimerkki. Alueiden komitea tekee myös tiivistä yhteistyötä jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason viranomaisten kanssa hoitaen vaikutuskanavia ja edistäen poliittista keskustelua Brysselin lisäksi myös EU:n alueilla ja kunnissa sekä Euroopan ulkopuolisissa verkostoissa.

Kuva teemaviikon workshopista

Kuva Jasmin Repo

Eurooppalaiset workshopit ovat usein enemmän paneeleja kuin työpajoja. Tässä 10.10.2019 järjestetyssä Societal challenges in smart cities: towards a more ethical smart city -työpajassa Markkula kertoi espoolaisesta kaupunkikehittämisestä.

Espoon virallinen teemaviikon oheistapahtuma Helsinki EU Officella

Kuva Konsta Ylimaunu / Helsinki EU Office

Espoo järjesti 8.10.2019 teemaviikon virallisen oheistapahtuman Helsinki EU Officella, jossa viisikymmentä eurooppalaisen kaupungin ja EU-instituution edustajaa saivat kuulla Espoon kaupunki palveluna -kehittämisestä sekä asiakasdatan ja tekoälyn hyödyntämisestä. Vieraspuheenvuoron piti Euroopan komission tekoälyasioiden neuvonantaja Eric Badiqué ja juontajana toimi Espoon kaupungilta Jasmin Repo (kuvassa).

Johanna Lyytikäisen blogista voit lukea lisää Espoon kaupungin Helsinki Officella järjestämästä tilaisuudesta.

Suomalaisten naisten ryhmäkuva EUn alueiden teemaviikon avajaisissa Brysselissä

Ryhmäkuvassa suomalaisnaiset teemaviikon avajaisissa. Kuva Markku Markkula.

Tämä blogi on kooste tunnelmista Brysselistä, Euroopan aludeiden ja kuntien teemaviikolta 2019. #euregionsweek