Kaupunkien äänet kuuluviin!

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.11.2019 Anna Lisa Boni, pääsihteeri, EUROCITIES

Suurten eurooppalaisten kaupunkien verkosto Eurocities pyrkii edistämään poliittisia linjauksia, jotka vaikuttavat kaupunkialueisiin. Suuri osa Euroopan unionin toimielinten antamasta lainsäädännöstä vaikuttaa niihin, joten meillä on kädet täynnä töitä.

Ajamme asiaamme monin keinoin. Asiantuntijamme osallistuvat usein neuvonantajina esimerkiksi Euroopan komission työhön. Minut itseni valittiin hiljattain komission viisitoistahenkiseen asiantuntijalautakuntaan, jonka tehtävä on edistää ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja ja sitä kautta tulevaa Horisontti Eurooppa ‑ohjelmaa.

Työmme kulmakivenä on tiedon välittäminen kaupungeilta eurooppalaiselle tasolle, jotta politiikan mahdolliset aukot tai päivitystä kaipaavat rakenteet huomattaisiin. Tiedonkulku onkin yksi kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman eli tuttavallisemmin kaupunkiagendan onnistumisista. Sen ansiosta poliittiset päättäjät hallinnon eri tasoilta ovat alkaneet kokoontua keskustelemaan yhteisistä haasteista.

Kumppanuus on keskeinen osa kaupunkiagendaa. Kumppaneiden yhteistyön kautta on syntynyt yhteiskehittämiseen perustuvien ratkaisujen verkosto, jossa on mukana monia hallinnon tasoja ja sidosryhmiä. Verkostoa ei olisi syntynyt ilman kaupunkiagendaa. Eurocities tekee aktiivista yhteistyötä kumppaneidensa kanssa ja tarjoaa niille kaupunkikehitystä, EU:n sääntöjä ja rahoitusvälineitä koskevaa asiantuntemusta kaikkialta Euroopasta. Tähän mennessä yhteistyöllä on saatu aikaan merkittäviä tuloksia, esimerkiksi suositus siitä, että EU:n tulisi tarjota kaupungeille suoraa rahoitusta maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamiseen, jolloin myönnetyt resurssit ja paikalliset tarpeet kohtaisivat nykyistä paremmin.

Kun on kyse unionin politiikasta, eurooppalaiset toimijat eivät voi sulkea silmiään EU:n talousarviolta, jolla on merkittävä vaikutus unionin lainsäädännön muotoon ja tavoitteisiin, siis myös kaikkeen edellä mainittuun.

Unionin jäsenvaltioiden pitäisi poliittisia tavoitteita määritellessään huolehtia siitä, että tavoitteille varataan riittävät taloudelliset resurssit, jotta kaupunkilaiset kaikkialla unionin alueella pääsevät näkemään tuloksia. Tästä syystä koheesiopolitiikan on mielestämme oltava EU:n seuraavan talousarvion tärkeysjärjestyksen kärkisijoilla, mikäli haluamme taata kaikille kestävän, osallistavan, demokraattisen ja vauraan tulevaisuuden.

Eurocities-verkostolle tärkeintä on ratkaista, miten eurooppalainen projekti voitaisiin tuoda lähemmäs EU-kansalaisia koheesiopolitiikan keinoin. Kaupunkeina tuemme vahvaa, yhtenäistä Eurooppaa ja pyrimme tavoittamaan paikallistasolla niitä ihmisiä, joiden tarve on suurin. Sitä varten meidän on pystyttävä tarjoamaan ratkaisuja ihmisten ongelmiin nykyistä nopeammin ja paremmin. Tiedämme, että Euroopan komissio pyrkii yksinkertaistamaan sääntöjä, ja tuemme pyrkimystä täysin. Meidän on kuitenkin varmistettava, että varoja käytetään aiempaa tehokkaammin paikallisten haasteiden ratkaisemiseen.

Siksi pyrimme varmistamaan, että kaupungeille taataan nykyistä parempi mahdollisuus osallistua koheesiopoliittisten ohjelmien muotoilemiseen. Samalla on varmistettava, että säännöt helpottavat aktiivisesti kaupunkien pyrkimyksiä ratkaista monimutkaisia ongelmia helpottamalla eri lähteistä tulevan rahoituksen yhdistämistä.

On selvää, että Euroopan tulevaisuus riippuu sen kaupungeista. Siksi olemme täällä varmistamassa, että kaupunkien ääni kuullaan.