Euroopasta näkee hyvin Espooseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.10.2019 Johanna Lyytikäinen

Tällä viikolla Espoon kaupungin asiantuntijoita on taas suunnannut Brysseliin. Käsillä on vuoden tärkeimpiä ja suurimpia tapahtumia kaupunkien ja alueiden kehittäjille, European Week of Regions and Cities.  

Olemme järjestämässä paikallisessa aluetoimistossamme, Helsinki EU Officessa, omaa tilaisuutta asiakasdatan ja tekoälyn eettisestä hyödyntämisestä. Arvelisin, että siitä tulee yksi viikon kiinnostavimmista ja konkreettisimmista tilaisuuksista.

Olemme mukana järjestämässä myös 6Aika-strategian ja Oslon kaupungin yhteistä tilaisuutta, jossa aiheena on kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen ohjelma. 6Aikaa toteutetaan erilaisilla projekteilla, joita on toistaiseksi rahoitettu viitisenkymmentä.

Tuoreimmat 6Ajasta rahoitetut projektit, Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa ja Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli KIEPPI, liittyvät vahvasti kestävän kehityksen tavoitteisiimme. Keväämmällä ovat käynnistyneet myös Hiilineutraalit yritysalueet- ja Energiaviisaat kaupungit -nimiset projektit, jotka painivat samojen teemojen parissa. Näitä esimerkkejä kaupunkien ilmastotyöstä tuomme esille Brysselissä.

6Ajan toimintaa on laajemminkin pyritty kohdistamaan sellaiseen kehittämiseen, joka on erityisen tärkeää suurimmille kaupungeille. Kestävän kehityksen ohella mm. oppiminen, liikkuminen, työnhakijoiden valmentaminen ja data-analytiikan kehittäminen sosiaali- ja terveystoimessa ovat Espoossa tärkeitä kehittämisen kohteita, jotta kaupunki pystyy tulevaisuudessa mukautumaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

6Ajassa näistä asioista opitaan suurimpien suomalaisten kaupunkien ja kumppaniemme kesken. Yrityksistä, tutkimuslaitoksista, koulutusorganisaatiosta ja asukkaista puhutaan usein asiakkaana, sidosryhmänä tai viestinnän kohteena. Palvelujen kehittämisessä nämä ovat meille ennen kaikkea yhdenvertaisia kehittäjäkumppaneita. Eurooppa tarjoaa lisää erilaisia kumppaneita ja aivan uusia mahdollisuuksia arvioida, missä olemme vahvoja ja missä meillä on eniten kehitettävää ja opittavaa muilta.

Erilaisissa verkostoissa toimiminen on pitkäjänteistä työtä. Olennaista on ymmärtää, miten me eroamme muista eurooppalaisista kaupungeista ja mitä yhteistä meillä on. Esimerkiksi suomalaisten kuntien palvelujen järjestämisvastuu on muita eurooppalaisia kuntia laajempi.

Toisaalta olemme melko itsenäisiä suhteessa maakuntatason hallintoon ja valtioon. Meillä on opittavaa siinä, miten muualla asioita tehdään. Sitä ennen tulee ymmärtää, miksi asioita tehdään. Kaikkea tietoa ei saa seminaareista ja raporteista. Se vaatii ihmisten kohtaamista ja keskustelua.

6Aika-työssä on myös opittu, että konkreettinen yhdessä tekeminen on tärkeää. EU-projekteja (ml. 6Aika-projektit) toteutetaan yleensä laajan verkoston kanssa.  EU-rahoituksen hyödyntämisessä olennaista ei ole vain tärkeiden kehityskohteiden tunnistaminen. Yhtä olennaista on avoimuus kumppanien näkökulmille ja osaamiselle.

Espoon 6Aika-ohjelmapäällikkö Johanna Lyytikäinen seisoo Brysselin keskustamaisemassa

Johanna Lyytikäinen
6Aika-ohjelmapäällikkö, Espoon kaupunki