EU:n edelläkävijät Espoossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.8.2019 Sirpa Hertell

Kestävä kehitys on kaikille tuttu termi, se jonka Brundtlandin komissio esitti jo vuonna 1987. Kestävää kehitystä ei ole vielä maailmassa saavutettu, päinvastoin ja siksi YK asetti kestävän kehityksen SDG eli Sustainable Development Goals -tavoitteet vuodelle 2030. Agenda 2030 tavoitteena on saavuttaa kestävä kehitys ekologisesti taloudellisesti kuin sosiaalisestikin niin, että kukaan ei jää kehityksestä jälkeen.

Espoossa kestävää kehitystä koordinoidaan kestävä Espoo – ohjelmaryhmässä, jonka tavoitteena on etsiä uusia keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi yhdessä asukkaiden, yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa. YK:n asettamat 17 SDG-tavoitetta ovat se perusta, josta Espoon kestävän kehityksen työ ponnistaa.

EU korostaa siirtymää vähähiiliseen, ilmastoneutraaliin, resurssitehokkaaseen ja monimuotoiseen talouteen. Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat Euroopalle mahdollisuuden perusteelliseen taloudelliseen, ekologiseen sekä yhteiskunnalliseen muutokseen. Tähän muutokseen tarvitaan mukaan Euroopan alueet ja kaupungit, vaikka tämä näkökulma puuttuukin komission keskusteluasiakirjasta.

Parhaillaan on meneillään EU:n Suomen puheenjohtajakausi. Suomen hallitusohjelmassa todetaan, että ”Ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat Eurooppaa ja maailmaa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Muutos tarjoaa suuria mahdollisuuksia Euroopan kehittämiselle.” Samat sanat sopivat myös Espooseen. Espoon asukasmäärä kasvaa, raideliikenne tiivistää kaupunkirakennetta ja väestön ikääntyminen pakottaa etsimään uusia teknologisia ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Euroopassa ja Espoossa tulee painottaa yhä enemmän siirtymää vähähiiliseen, ilmastoneutraaliin, resurssitehokkaaseen ja monimuotoiseen talouteen. Tämä vaatii Euroopan komissiolta ja parlamentilta rohkeutta ja uskallusta tehdä vaikeitakin päätöksiä. Samat haasteet ovat EU:n puheenjohtajamaan toiseksi suurimmalla kaupungilla Espoossa.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatii toimia heti, kuten nuoret meiltä oikeutetusti vaativat. Kansainväliset sopimukset toimeenpannaan kaupungeissa, myös meillä Espoossa. Kuntien ja kaupunkien vastuulla on noin 65 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta, siksi on välttämätöntä asettaa paikallisia tavoitteita, mutta myös indikaattoreita edistyksen mittaamiseksi.

Kiertotalouden tulisi olla EU:n kestävän kehityksen siirtymän ytimessä. Se mahdollistaa materiaalien arvon säilymisen talouden kierrossa luoden samalla uusia työ- ja investointimahdollisuuksia. Keran alue on Espoon vastaus uudenlaiseen aluekehittämiseen kiertotalouden ehdoilla.

Myös koulutus, tiede sekä tutkimus ja innovaatio ovat keskeisessä asemassa siirtyessämme kohti kestävää Espoota ja Eurooppaa. Kestäviin ratkaisuihin keskittyvä ja tehtävälähtöinen innovointi vauhdittaa muutosta. Monet eurooppalaiset kaupungit ja alueet ovat kestävän kehityksen edelläkävijöitä, kuten kotikaupunkini Espoo. Espoo on edelläkävijä kestävän kehityksen ratkaisujen kehittämisessä, erityisesti yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Aloitimme Kestävä Espoo -kehitysohjelmamme kuusi vuotta sitten ja toimin ohjelman puheenjohtajana. Kehitysohjelma keskittyy löytämään uusia ratkaisuja, joilla toteutuu kaupungin hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä. Tällä ohjelmalla edistetään esimerkiksi päästöttömän kaukolämmön ja älykkäiden energiaratkaisujen kehittämistä. Vastikään Espoo sai tunnustuksen Energy Globe World Award -tapahtumassa pitkään tehdystä kestävän kehityksen työstä, erityisesti energiayhteistyöstä.

Espoo on mukana myös YK:n kestävän kehityksen johtajuusohjelmassa yhtenä 25 edelläkävijäkaupungista. Edelläkävijäkaupungit voivat toimia esimerkkinä muille; jakaa kokemuksia ja parhaita käytänteitä.

Kaupungit ja alueet ovat vastuussa noin 65 prosentista maailman kasvihuonepäästöistä, ja paikallistasolla toteutetaan suurin osa ilmastonmuutoksen vähentämisen ja siihen sopeutumisen toimenpiteistä. Saavuttaaksemme sopimuksessa asetetut tavoitteet, tarvitsemme kaupungit ja alueet mukaan täytäntöönpanoon. Espoolaiset, niin  asukkaat, yritykset kuin  järjestötkin, ovat ne tärkeimmät edelläkävijät ja vahvin voimavara matkalla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Sirpa Hertell

Kaupunginvaltuutettu
Kestävä Espoo- ohjelmaryhmän puheenjohtaja
EU:n Alueiden komitean jäsen

Sirpa Hertell, kuvan etualalla karttapallon yläosa