Eurooppalainen yhteistyö

Espoo tekee tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten yhteistyökumppaniensa kanssa. Tämä tukee osaltaan Espoo-tarinan toteuttamista.

Espoo kuuluu useaan eurooppalaiseen verkostoon, joiden tärkeimpiä tehtäviä on

  • kaupunkien välinen oppiminen ja tiedon jakaminen
  • uusien kumppanuuksien luominen kansainvälisesti merkittäviin kehittämishankkeisiin
  • EU-edunvalvonta.

Verkostot toimivat myös espoolaisen osaamisen markkinointikanavina.

Espoon EU-edunvalvonta

Espoon EU-edunvalvontaa hoidetaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti erilaisten verkostojen ja kontaktien kautta. Hyvät ja monipuoliset suhteet EU:n toimielimiin sekä muihin eurooppalaisiin organisaatioihin ovat tärkeitä väyliä, joiden kautta espoolaisten etuja voidaan viedä eteenpäin kansainvälisillä areenoilla.

Brysselissä toimiva Helsinki EU Office toimii Espoon tukena EU-asioissa. Helsinki EU Office on 14 eteläsuomalaisen kaupungin, maakuntaliiton, korkeakoulun ja TKI-toimijan yhteinen toimisto Brysselissä. Toimisto tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen kaupungille EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmista ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista ja yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.

EU-rahoitteiset hankkeet

Monet Espoon omat kehittämistarpeet ovat samoja kuin muilla eurooppalaisilla kaupungeilla. Siksi Espoo osallistuu sekä kansainvälisiin (esim. Horisontti2020) että kansallisesti (EAKR, ESR) hallinnoituihin EU-rahoitteisiin hankkeisiin, joilla tuetaan Espoo-tarinassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Mielessä hankeidea?

Onko organisaatiollasi EU-hankeidea, johon haluaisit Espoon kaupungin mukaan? Jos kyseessä on kansainvälistä yhteistyötä sisältävä EU-rahoitteinen hanke, ole yhteydessä yhteyspäällikkö Elina Voutilaiseen.

Kansallisten 6Aika-hankkeiden osalta voit olla yhteydessä ohjelmapäällikkö Johanna Lyytikäiseen.

Lisätietoa:

Elina Voutilainen
yhteyspäällikkö
elina.voutilainen@espoo.fi
+358 40 552 7411

Johanna Lyytikäinen
Ohjelmapäällikkö
johanna.lyytikainen@espoo.fi
+358 40 723 1833

Helsinki EU Office
www.helsinki.eu