Espoo Eurocities-verkoston kulttuurifoorumin johtoon

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.10.2018 klo 15.45

Eurocities on eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto, joka toimii tiiviissä yhteistyössä EU:n kanssa. Verkoston tavoitteena on parantaa jäsenkaupunkien ihmisten elämänlaatua kaupunkien välisellä yhteistyöllä ja ajamalla kaupunkien etua EU:ssa. Kulttuurifoorumin tavoitteena on lisätä tietämystä kulttuurin merkittävästä roolista kaupunkien kehityksessä ja kannustaa kaupunkeja oppimaan toisiltaan hyviä käytäntöjä. Puheenjohtajana Espoo johtaa noin sadan suurten ja keskisuurten eurooppalaisten kaupunkien foorumityötä kulttuurin hyväksi.

”Kulttuurifoorumin puheenjohtajuus on paikka vahvistaa Espoon kansainvälisyyttä ja vetovoimaa. Voimme vaikuttaa eurooppalaiseen keskusteluun luovien alojen merkityksestä kaupungin elinvoiman vahvistajana. Aktiivisella toiminnalla teemme Suomea, Espoota ja osaamistamme tunnetuksi Euroopassa. Toimiminen yhteistyössä Eurocities-verkoston muiden foorumipuheenjohtajien, johdon ja sihteeristön kanssa avaa mahdollisuuksia laajempaan kaupunkipoliittiseen vaikuttamistyöhön” toteaa puheenjohtajan tehtävää hoitava kaupunginhallituksen jäsen Jaana Jalonen. Puheenjohtajana Espoo haluaa lisätä ymmärrystä kulttuurin roolista kestävän kehityksen edistämisessä ja vaikuttaa Euroopan kulttuuripolitiikkaan. ”Kulttuurifoorumin puheenjohtajana pääsemme vaikuttamaan keskeisiin kulttuuripolittiisiin aiheisiin EU:ssa ja kaupunkien välisen kulttuuriyhteistyön painopisteisiin. Kaupunkien onnistuminen kestävässä kehityksessä on ensiarvoisen tärkeää koko Euroopan tulevaisuuden kannalta” sanoo puheenjohtajuutta koordinoiva kulttuurijohtaja Susanna Tommila. Lisäksi Tommila korostaa eurooppalaisen yhteistyön merkitystä kaupungeille: ”Eurooppa koostuu useista eri perinteistä, kulttuureista ja toiveista. Tarvitsemme maiden rajoja ylittävää dialogia ja yhteistyötä, jotta Euroopan yhteisö kehittyy ja toimii myös jatkossa. Tämä koskee erityisesti kaupunkeja, joissa valtaosa Euroopan väestöstä asuu. Kokemuksemme on, että Eurocitiesin kulttuurifoorumi on erinomainen alusta dialogille ja kokemusten vaihdolle”.

Eurocities on vuonna 1986 perustettu eurooppalaisten suurten kaupunkien yhteistyöverkosto, jonka päämaja sijaitsee Brysselissä. Sillä on yli 140 jäsenkaupunkia ja 45 partnerikaupunkia 39 eri maassa. Jäsenkaupunkien yhteenlaskettu väestö on 130 miljoonaa. Suomesta jäseninä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu.

Eurocities toimii kuuden eri teemoja käsittelevän foorumin kautta. Kulttuurifoorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa eri puolilla Eurooppaa. Espoo valittiin foorumin johtoon Lissabonissa pidetyssä kokouksessa 19.10.2018. Varapuheenjohtajaksi valittiin Dresden, Saksa.

Lisätietoja: Kulttuurijohtaja Susanna Tommila, susanna.tommila@espoo.fi, p. 043 825 5074

Eurocities http://www.eurocities.eu/