Kansainvälinen Espoo

Espoo on kansainvälinen kaupunki ja yli 150 eri kansalaisuuden koti. Kansainvälisyys on arkea suurelle osalle espoolaisista kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Espoolaisista yli 19 prosenttia on muunkielisiä ja osuuden ennustetaan nousevan 30 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä, jolloin Espoossa asuu väestöennusteen mukaan 105 000 muunkielistä kaupunkilaista. 

Kansainvälisyys tarkoittaa Espoossa asenteita, uskallusta ja ymmärrystä, kotikansainvälisyyttä sekä kansainvälistä yhteistyötä. Asenteiden kansainvälisyys koskee kaikkia. Luomme toista ihmistä arvostavaa ja avarakatseista asenneilmapiiriä. Kotikansainvälisyys tuo maailman jokaisen omaan lähiympäristöön. Tämä on kaiken kansainvälisyystyön perusta.

Kaupungin kansainvälinen yhteistyö on yli rajojen tapahtuvaa toimintaa, kuten henkilöliikkuvuutta, kansainvälistä verkosto- ja kumppanuusyhteistyötä, vaikuttamista ja markkinointia kansainvälisesti, EU-rahoitteista kehittämistoimintaa, investointien houkuttelua ja paikallisten yritysten kansainvälistymisen edistämistä. Espoossa on meneillään myös kehittämisprojekteja, kuten englanti palvelukielenä ja kotouttamisohjelman mukaisia toimia, jotka kehittävät kaupunkia muuttuvassa maailmassa.

Kansainvälinen Espoo 2030 – kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteet

Kaupungin kansainvälisten asukkaiden määrän kasvu tarkoittaa, että Espoo kansainvälistyy vauhdilla vuoteen 2030 mennessä. Siksi kaupungille on määritelty myös kaupungin strategiaan eli Espoo-tarinaan pohjautuvat kaupungin yhteiset kansainvälisen toiminnan tavoitteet, vastuut ja toimintatavat.

Espoon kansainvälisen toiminnan mallin tavoitteena on edistää kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta, jotta kansainvälisyys tukee yhä vahvemmin Espoo-tarinan toteutumista. Kansainvälisyys on vahvasti läsnä Espoon asukkaiden, yritysten, korkeakoulujen ja yhteisöjen arkipäivässä ja kansainvälinen toiminta tulee yhä lähemmäs kaupungin työntekijöiden arkea ja osaksi jokapäiväisiä kohtaamisia. 

Espoon kansainvälisen toiminnan tavoitteet:​

1. Euroopan kestävin kaupunki ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti

  • Espoo saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goal, SDG) vuoteen 2025 mennessä toimien esimerkkinä muille.

  • Espoo tunnetaan kestävän kehityksen edelläkävijänä, jonka kanssa kansainväliset kumppanit haluavat kehittää tulevaisuuden ratkaisuja.

2. Edelläkävijän palvelut ja maailmanluokan innovaatioympäristö

  • Espoon palvelut ovat kansainvälisessä vertailussa laadukkaita ja niitä kehitetään asukas- ja asiakaslähtöisesti kansainvälisen yhteistyön, verkostojen ja rahoituksen avulla.

  • Espoo kuuluu maailman houkuttelevimpiin innovaatioympäristöihin ja kehitysalustoihin, ja on erinomainen paikka yrityksille kansainvälistyä ja menestyä.

  • Espoossa jokaisella on mahdollisuus kasvaa kansainväliseksi osaajaksi. Kaupunkiorganisaatio tukee kansainvälisen osaamisen kehittymistä.

  • Espoo on kansainväliselle osaajalle yksi maailman parhaista paikoista elää ja olla onnellinen.

3. Espoo on kansainvälisesti tunnettu ja houkutteleva kaupunki

  • Espoon tunnettuus houkuttelee kaupunkiin kansainvälisiä osaajia, vierailijoita, tietointensiivisiä yrityksiä, investointeja sekä tapahtumia.


Espoon kansainvälisen toiminnan malli sisältää tavoitteiden lisäksi myös vuosittain seurattavat indikaattorit, kansainväliseen toimintaan liittyvän työnjaon kaupunkiorganisaatiossa sekä työkaluja käytännön kansainvälisen toiminnan tukemiseen, kuten ohjeita kansainvälisten vieraiden vastaanottamiseen ja yhteistyöaloitteiden arviointiin.