Make with Espoo -tuoteperhe

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon kaupunki on laatinut kaikista 6Aika-kärkihankkeissa syntyneistä töistään julkaisut Make with Espoo -tuoteperheen alle.

Tuoteperheeseen kuuluu kolmen tason julkaisuja: teoreettisia viitekehyksiä, malleja tarjoavia käsikirjoja ja konkreettisia Espoon toteutuksia esitteleviä sovellusesimerkkejä:

Make with Espoo -tuoteperhe

Kaikki julkaisut ovat vapaasti hyödynnettävissä ja jalostettavissa edelleen. Tekstejä saa kopioida ja julkaista, kunhan mainitsee lähteen.

Alle linkitetyt julkaisut eivät ole saavutettavia (lukuun ottamatta julkaisua Hackathon jatkokehityspolkujen prosessikuvaus), koska ne on julkaistu ennen digipalvelulain voimaan astumista ja kohderyhmä on asiantuntijayhteisö. Jos kuitenkin tarvitsisit jostakin julkaisusta saavutettavan tiedoston, annathan meille palautetta: palvelukehitys@espoo.fi

Koko tuoteperheen esite

Kaupunki palveluna

Esitteet

Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys

Espoon avoimen osallisuuden malli

Kuntakanvas - Parempaa toiminnan suunnittelua

Monikanavaisen asiointipalvelun johtaminen

Sähköisen asiakastuen toimintamallin kehittäminen

Yhteiskehittäminen

Viitekehykset

Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys

Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys

Johtamisen viitearkkitehtuuri

Käsikirjat

Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja

Avoimen osallisuuden käsikirja

Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja

Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja

Yhteiskehittämisen käsikirja

Hackathon jatkokehityspolkujen prosessikuvaus 

Työkirjat ja sovellusesimerkit

Datan tietosuoja ja tietoturvallinen avaaminen

Ison Omenan palvelutori innovaatioalustana

Innovaatioiden showroom

Koulujen ja yritysten yhteiskehittämisen KYKY Living Lab -käsikirja

Yhteiskehittämisen ABC -työkirja