Palveluntuottajien velvollisuudet poikkeustilanteissa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.3.2020 klo 15.40

Espoon kaupunki hankkii paljon palveluja erilaisilta palveluntuottajilta. Palveluntuottajien tulee noudattaa Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen valmiussuunnitelmaa ja viranomaisten antamia määräyksiä. Heidän tulee myös ohjeistaa henkilöstöään, miten toimitaan poikkeustilanteen aikana. Henkilöstön työ tehdään ensisijaisesti normaalien työvuorojen ja sopimuksissa määritellyissä aikarajoissa.

Palvelut tulee tuottaa lähtökohtaisesti sopimusten mukaisesti, eikä palvelutuottaja voi kieltäytyä tuottamasta palveluja poikkeustilanteeseen vedoten.

Palveluntuottajalla tulee olla varajärjestelyt poissaolojen sekä normaaliolojen poikkeustilanteiden ja valmiuslain (1080/1991) mukaisten poikkeusolojen varalle.

Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä hankintakeskukseen tulee olla välittömästi yhteydessä, mikäli palveluissa on häiriöitä tai ylivoimaisia esteitä.

”Meihin kannattaa olla yhteydessä myös silloin, jos palvelun tuottamisessa on ongelmia. Voimme yhdessä ratkaista, miten palvelun tuottamista voidaan ylläpitää. Palveluiden toimitusvarmuus on erittäin tärkeää niin kuntalaisille kuin kaupungillekin”, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström sanoo.

Toiminnan jatkuvuuden hallinta

Palveluntuottajalta edellytetään häiriönsietoa. Heillä tulee olla jatkuvuussuunnitelma palveluiden toimitusvarmuuden takaamiseksi. 

Palvelun tuotantoon liittyvien tietojärjestelmien, tukipalvelujen ja välineistön tulee olla vikasietoisia tilanteissa, joissa tietoliikenneyhteydet ovat häiriintyneet tai kokonaan katkenneet. Palvelun tuottamiseen tarvittavien järjestelmien, rekistereiden ja tietokantojen tulee sijaita ETA-alueella.

Palveluntuottaja vastaa poikkeusolojen aiheuttamista ylimääräisistä materiaalikustannuksista.

Kaupunki haluaa yhteistyössä palveluntuottajien kanssa varmistaa toiminnan jatkuvuuden häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Lue lisätietoa Huoltovarmuuskeskuksen sivulla Tietoa huoltovarmuudesta