Valtuuston jäsenet / ordinarie ledamöter

Valtuusto / Fullmäktige 1.6.2017-31.5.2021
Varsinaiset jäsenet / Ordinarie ledamöter

  • Kasvi Jyrki, Vihr./ Gröna puheenjohtaja / ordförande
  • Torkki Markus, Kok./ Saml I varapuheenjohtaja / I vice ordförande
  • Sistonen Markku, SDP II varapuheenjohtaja / II vice ordförande
  • Elo Simon, ST III varapuheenjohtaja/ III vice ordförande

Valtuuston varajäsenet