Valtuustoaloitteet

Valtuutetut voivat tehdä aloitteita kunnan toimintaan liittyen.

Aloitteet on annettava puheenjohtajalle kirjallisena valtuuston kokouksen aikana. Aloitteen jättämisestä tehdään merkintä saman kokouksen pöytäkirjaan.

Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Aloitteeseen, jolla ei ole rahallisia vaikutuksia ja jonka on allekirjoittanut vähintään 14 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen esitellä vastaus valtuuston käsiteltäväksi ensi tilassa, viimeistään puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä.

Aloitteeseen, jolla ei ole rahallisia vaikutuksia ja jonka on allekirjoittanut 1-13 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa kirjallinen vastaus aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä.

Alta löytyvät valtuutettujen tekemät valtuustokäsittelyyn etenevät valtuustoaloitteet kesäkuusta 2017 alkaen.