Valtuusto

Espoon ylintä päätösvaltaa käyttää 75-jäseninen valtuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla.

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia. Ne pidetään Valtuustotalossa osoitteessa Espoonkatu 5. Kokouksia voi seurata myös netin kautta suorana lähetyksenä tai jälkeen päin tallenteena.

Valtuusto vastaa Espoon kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Se asettaa pitkän aikavälin tavoitteet, tekee tärkeimmät päätökset ja määrittelee kaupungin tahdon. Se päättää vuosittaisen talousarvion ja sillä on kokonaisvastuu kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto valitsee joukostaan luottamushenkilöt muun muassa kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin. Se voi luovuttaa päätösvaltaansa alemmille toimielimille.

Kun jokin asia on valtuuston käsiteltävänä ja päätettävänä, se on kulkenut jo pitkän tien virkamiesten, lautakuntien ja kaupunginhallituksen läpi. Valtuustosalissa käydään kaikkien valtuutettujen yhteinen keskustelu.

Valtuutetut

Valtuuston kokoussihteeri

kaupunginsihteeri Majuri Jouni
puh. 050 526 2173
valtuustonsihteeri@espoo.fi

Otteet valtuuston päätöksistä: puh. 043 824 8888

Muutosta valtuuston päätöksiin haetaan kunnallisvalituksella.

Valtuuston puheenjohtajat 

Kasvi Jyrki, (Vihr.) puheenjohtaja 
Torkki Markus, (Kok.) I varapuheenjohtaja 
Sistonen Markku, (SDP) II varapuheenjohtaja
Elo Simon, (ST) III varapuheenjohtaja 

Valtuustoryhmien puheenjohtajat 

Vuornos Henrik, Kok.
Hopsu Inka, Vihr.
Sistonen Markku, SDP
Gestrin Christina, SFP
Lahtinen Teemu, PerusS
Rossi Yrjö, Kesk.
Uotila Kari, Vas.
Kilpi Jukka, ST
Laukkanen Antero, KD
Kähärä Juhani, Lib