Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä. Valtuusto käsittelee tilinpäätöksen touko-kesäkuussa.

Espoon kaupungin tulot ja menot tilinpäätöksen mukaan löytyvät netistä avoimena datana. Excel-aineisto sisältää toimialojen, liikelaitosten ja taseyksiköiden tiedot.