Talousarvio

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa ehdotetaan, miten kaupungin toimintoja pitäisi kehittää ja selvitetään, miten toimintoihin saadaan rahaa. Taloussuunnitelma on pohjana seuraavan vuoden talousarviolle. Valtuusto hyväksyy talousarvion vuosittain vuoden loppuun mennessä.