Talouden seuranta

Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen.

Seurantaa suorittavat viranhaltijat, lautakunnat, johtokunnat, toimialat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Tarkastuslautakunta arvio, miten kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet toteutuvat.

Tavoitteiden ja talouden toteutumista seurataan kuukausiraportein ja neljä kertaa vuodessa tehtävin osavuosikatsauksin. Kuukausiraportit ja osavuosikatsaukset viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kuukausiraportit sisältävät ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Kuukausiraporteissa seurataan myös investointeja kaupunkitasolla sekä liikelaitoksia ja niihin verrattavia taseyksiköitä.

Osavuosikatsaukset sisältävät laajemmat tiedot tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta, mukaan lukien keskeiset konserniyhteisöt. Osavuosikatsaukset laaditaan huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun (ennakkotilinpäätös) lopun tilanteista.