Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 25.3.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.3.2020 klo 19.57

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti vuosiluokkien 7-9 oppilaspaikoista ja antoi lausuntonsa Viherkallion päiväkodin hankesuunnitelmasta. Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä ajalla 18.3.2020 -13.4.2020 niiltä päiviltä, joina lapsi on ollut pois varhaiskasvatuksesta ja jolloin huoltaja on ajoissa ilmoittanut lapsen poissaolosta. Lautakunta kokoontui etäyhteyksien avulla.

Lausunto Viherkallion päiväkodin hankesuunnitelmasta (3)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi lausuntona Viherkallion päiväkodin hankesuunnitelmasta, että hankesuunnitelmassa otetaan huomioon näkemys hyvästä varhaiskasvatusympäristöstä ja jatkosuunnittelun lähtökohdat ovat hyvät.

Viherkallion päiväkodin käyttöönoton tulee tapahtua kesällä 2023 alueen varhaiskasvatuspaikkojen vähyyden vuoksi. Lautakunta pyytää jatkosuunnittelussa kiinnittämään erityistä huomiota henkilökunnan ja lapsiryhmien yhteistilojen saavutettavuuteen sekä kallioisen leikkipihan turvallisuuteen.

Lukuvuoden 2020-2021 oppilaspaikat vuosiluokille 7-9 (4) ja lisäryhmien perustaminen (5)

Lautakunta päätti yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät, erityisluokat, valmistavan opetuksen luokat, lisäopetuksen ryhmät sekä merkitsi tiedoksi painotettuun opetukseen valittujen oppilaiden määrät esityslistan mukaisesti.

Lisäopetuksen tavoitteena on tukea nuoren kasvua, selkeyttää hänen jatko-opintosuunnitelmiaan sekä parantaa hänen edellytyksiä päästä jatkokoulutukseen. Lisäopetus on tarkoitettu sellaisille nuorille, jotka jäävät yhteishaussa ilman toisen asteen koulutuspaikkaa.

Englanninkielisen opetuksen oppilasvalinnat ja valintakokeet vuosiluokkien 2-6 ja 8-9 osalta vuonna 2020 (6)

Englanninkieliselle luokalle päästäkseen oppilaan on suoritettava valintakoe. Valintakokeet järjestetään keväisin tai kesken lukuvuoden Espooseen muuttaville oppilaille rehtorin määräämänä ajankohtana.

Lukuvuodeksi 2020-2021 vuosiluokkien 2-6 ja 8-9 valintakoepäiväksi oli päätetty 15.4.2020. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi esityksen, jonka mukaan valintakoepäivä siirretään myöhempään ajankohtaan.

Valintakokeen uusi päivänmäärä tarkentuu koronavirustilanteen myötä. Mahdollisesti koe voisi olla elokuussa ennen koulujen alkamista.

Muut asiat

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei peritä ajalla 18.3.2020 -13.4.2020 niiltä päiviltä, joina lapsi on ollut pois varhaiskasvatuksesta ja jolloin huoltaja on ajoissa ilmoittanut lapsen poissaolosta (15). Lautakunta päätti muut asiat esityslistan mukaisesti.