Vammaisneuvosto tiedottaa: Matinkylän Metrokeskuksen Palvelutori - Terveyspalvelut vain täysin terveille?

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.6.2014 klo 16.45

Espoon kaupunki on vuokrannut nyt rakenteilla olevan Ison Omenan laajennukseen tiloja, n. 6000m2, kahdeksikymmeneksi vuodeksi. Ajatuksena on sijoittaa tiloihin uuden konseptin mukainen Palvelutori.

Vammaisneuvostolle on esitetty, että Palvelutorille on suunnitteilla monia kaikille kuntalaisille tarkoitettuja kaupungin ja HUS:in palveluja, mm. terveysasema (sisältäen päihde- ja mielenterveyspalvelut), koko Etelä-Espoon ainoa laboratorio ja kuvantamisyksikkö, yhteispalvelupiste sekä kirjasto.

Rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa, mutta suunnitelmat Palvelutorin sisällöstä ja saavutettavuudesta ovat vasta alkutekijöissään.

Vammaisneuvosto kiinnittää huomiota ratkaisemattomiin esteettömän saavutettavuuden ongelmiin, kuten pitkät välimatkat (pahimmillaan satoja metrejä käveltävää ennen kuin ollaan terveysaseman odotustiloissa) ja saattoliikenteen toimivuus (pääoven läheisyydessä on katusuunnitelman mukaan saattoliikenteen jättöpaikka lähes 60 metrin päässä, ja pysäköintihalliin eivät mahdu korkeat invataksit eivätkä korkeat ambulanssit). Lisäksi pysäköintihallit voivat olla tulevaisuudessa maksullisia.

Normaalistihan perinteisillä terveysasemilla on päässyt saapumaan aivan pääoven eteen myös ambulanssilla tai invataksilla ja saattokuljetus on ollut mahdollista (pyörätuoli, paarit tms.)

Mikäli toteutumassa olevaan Metrokeskuksen/Ison Omenan laajennuksen 3. kerrokseen (rakennuslautakunnan esityslistalla 26.6.2014) tulee terveyskeskus, kuvantamis- ja laboratoriopalvelut kuntalaisten tasavertaisuus ei toteudu riittävällä tavalla – vain todella hyväjalkaiset ja riittävän terveet jaksavat ko. Palvelutorin palveluihin itsensä liikuttaa.

Kärsijöinä ovat vammaiset, vanhukset, lastenvaunuilla liikkuvat ja muut huonokuntoiset. Kaupungilla on vastuu tarjoamistaan palveluista ja niiden osalta kaupunki kantaa kokonaisvastuun. Vammaisneuvosto edellyttääkin, että ongelmat ratkaistaan järkevästi tai että kuntalaisten välttämättömät palvelut siirretään toimivampaan paikkaan.

Espoon Vammaisneuvoston Rakennetaan kaikille -työryhmä, johon kuuluu myös vanhusneuvoston edustajat, on antanut hankkeesta ehdollisen lausunnon.


Pirkko Kuusela
Vammaisneuvoston puheenjohtaja