Vammaisneuvoston työryhmät

Vammaisneuvostolla on tukenaan viisi pysyvää työryhmää. Lisäksi neuvosto kokoaa tarpeen mukaan työryhmiä erikseen määriteltyjen tehtävien hoitoon. Työryhmät valmistelevat asioita vammaisneuvostolle, toteuttavat toimenkuvaansa kuuluvia tehtäviä, antavat lausuntoja jne., joten ne kokoontuvat huomattavasti useammin kuin vammaisneuvosto.

Johtoryhmä

Vammaisneuvoston johtoryhmän muodostaa vammaisneuvoston ja vammaisneuvoston työryhmien puheenjohtajat. Johtoryhmä valmistelee asioita vammaisneuvoston käsiteltäväksi ja se koordinoi vammaisneuvoston työryhmien toimintaa sekä seuraa vammaisneuvoston päätösten toteuttamista. Johtoryhmä tekee myös seudullisia aloitteita.

Rakennetaan kaikille -työryhmä

Työryhmä vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että rakennettu ympäristö ja julkinen liikenne on esteetöntä. Työryhmä osallistuu Espoon kaupungin esteettömyysohjelman seurantaan ja ohjelman käytännön toteutuksen edistämiseen sekä seuraa esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista Espoossa. 

Työryhmän kokousajat keväällä 2018 ovat:

23.1., 27.2., 20.3., 17.4., 22.5. ja tarvittaessa 12.6.

Kokoukset ovat klo 16 -18

Työryhmän kokousten muistiot:

Muistio 23.1.2018 (pdf, 34 Kt)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen työryhmä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen työryhmän tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen kehityksen seuraaminen, vuorovaikutteisen toimintamallin luominen vammaisneuvoston talousarvioesitysten eteenpäinviemiseksi ja palvelujen kehittämiseen tähtäävien toimenpide-ehdotusten valmistelu. Työryhmä seuraa vammaispalvelujen toteutumista ja tekee tarvittaessa korjausesityksiä.

Sivistyspalvelutyöryhmä

Sivistyspalvelutyöryhmän tehtävänä on seurata opetus-, kulttuuri- ja liikuntatoimen palvelujen kehitystä sekä valmistella toimenpide-ehdotuksia palvelujen kehittämiseksi. Työryhmä tekee yhteistyötä kaupungin sivistystoimen kanssa ja toteuttaa vuorovaikutteista toimintamallia vammaisneuvoston esitysten eteenpäin viemiseksi.