Vammaisneuvoston jäsenet 2019-2021

Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston kaksivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Espoon vammaisneuvostoon kuuluu yksitoista varsinaista jäsentä, joista kuusi edustaa espoolaisia vammaisjärjestöjä, kolme lautaukuntia ja kolme kaupungin eri palvelualueita. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii vammaisasiamies. Neuvosto kokoontuu kerran kuukaudessa.

Puheenjohtaja

Kuusela Pirkko
ESPIN ry

Varapuheenjohtaja

Walls Mika-Erik
Espoon Autismi ja Aspergeryhdistys ry

Vammais- ja potilasjärjestöjen edustajat

Kuusela Pirkko
ESPIN ry
Koivula Tuula*
Uudenmaan CP-yhdistys ry

Walls Mika-Erik
Espoon Autismi ja Aspergeryhdistys ry
Eteläsalo-Holmberg Emmi*
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry

Bäckström Hanna
Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry
Lassila Marita*
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry

Österberg Hanne
Lyhytkasvuiset – Kortväxa ry
Apajalahti Mikko*
Espoon Seudun Näkövammaiset ry

Penttilä Kaisa
Svenska Synskadade i Mellersta Nyland rf
Hirvonen-Skarbö Sari*
Espoon Kuuloyhdistys ry

Gyllenberg Tiina
Espoon Kehitysvammatuki ry
Karhunen Ritva*
Espoon Reumayhdistys ry

Lautakuntien edustajat

Mustakallio Kristiina (Kok.)
Sosiaali- ja terveyslautakunta  
Ahlfors Tiina (Vas.)*
Tila- ja asuntojaosto

Koski Jenni (Vihr.)
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Passinen Matti (Kesk.)*
Liikunta- ja nuorisolautakunta

Donner Robert (SFP)
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Valle Jaana (PerusS)*
Rakennuslautakunta

Espoon kaupungin edustajat

Autio Anu
Vammaispalvelut
Eskola Riitta*
Terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi

Iivanainen Juha
Tilakeskus - liikelaitos
Tekninen ja ympäristötoimi 
Wallin Sirkku*
Rakennusvalvonta
Tekninen ja ympäristötoimi

Loisa-Turunen Miia
Opetus- ja varhaiskasvatus
Sivistystoimi
Räsänen Elina
Liikunta- ja nuorisopalvelut
Sivistystoimi

Kaupunginhallituksen edustaja

Juvonen Arja, PerusS
Kivekäs Liisa, SDP*

*Varajäsen/ersättare

Sihteeri

Sirkku Kiviniitty, vammaisasiamies
toimii vammaisneuvoston sihteerinä ja asioiden valmistelijana
puh. 050 344 5190
sirkku.kiviniitty@espoo.fi