Vammaisneuvoston jäsenet 2017-2019

Kaupunginhallitus asettaa vammaisneuvoston kaksivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Espoon vammaisneuvostoon kuuluu yksitoista varsinaista jäsentä, joista kuusi edustaa espoolaisia vammaisjärjestöjä, kolme lautaukuntia ja kolme kaupungin eri palvelualueita. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii vammaisasiamies. Neuvosto kokoontuu kerran kuukaudessa.

Puheenjohtaja

Kuusela Pirkko
ESPIN - Espoon Invalidit ry

Varapuheenjohtaja

Walls Mika-Erik
Espoon Autismi ja Aspergeryhdistys ry

Vammais- ja potilasjärjestöjen edustajat

Kuusela Pirkko
ESPIN - Espoon Invalidit ry
Bäckström Irja*
Suomen Vammaisten Lasten Tuki ry

Bäckström Hanna
Lihastautiyhdistys ry
Lassila Marita *
Uudenmaan Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry

Levänen Mika
Kynnys ry 
Aromaa Raimo *
Polioinvalidit ry

Toiminen Reijo
Espoon Seudun Näkövammaiset ry
Eteläsalo-Holmberg Emmi *
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry

Walls Mika-Erik
Espoon Autismi ja Aspergeryhdistys ry
Gyllenberg Tiina *
Espoon Kehitysvammatuki ry

Österberg Hanne
Lyhytkasvuiset – Kortväxa ry
Kellokoski Heidi *
Suomen Kipu ry

Lautakuntien edustajat

Mustakallio Kristiina (Kok.)
Sosiaali- ja terveyslautakunta  
Ahlfors Tiina  (Vas.)*
Tila- ja asuntojaosto

Koski Jenni  (Vihr.)
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Kajak Raul  (Kesk.)*
Liikunta- ja nuorisolautakunta

Donner Robert  (SFP)
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Valle Jaana  (PerusS)*
Rakennuslautakunta

Espoon kaupungin edustajat

Autio Anu
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Hannikainen Tiina *
Terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveystoimi

Torniainen Aulikki
Tilakeskus - liikelaitos 
Wallin Sirkku*
Rakennusvalvonta
Tekninen ja ympäristötoimi

Järvi Jari
Liikunta- ja nuorisopalvelut
Turunen Miia Loisa-*
Opetus- ja varhaiskasvatus
Sivistystoimi

Kaupunginhallituksen edustaja

Löflund Jonna
Lahtinen Teemu*

*Varajäsen/ersättare

Sihteeri

Sirkku Kiviniitty, vammaisasiamies
toimii vammaisneuvoston sihteerinä ja asioiden valmistelijana
puh. 050 344 5190
sirkku.kiviniitty@espoo.fi