Espoon Maahanmuuttajapalvelut viettää PRIDE-viikkoa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.9.2020 Eeva Ström ja Ursula Drake

7.-13.9.2020 vietetään Helsinkipride-viikkoa. Espoon Maahanmuuttajapalvelut osallistuu viikon viettoon sateenkaarityöryhmänsä johdolla. Sateenkaarityöryhmä perustettiin syksyllä 2019 kun sosiaalihuollon ammattihenkilöstö halusi kerääntyä yhdessä miettimään yhdenvertaisen kohtaamisen ja seksuaali- ja sukupuolierityisyyden haasteita ja mahdollisuuksia kotouttavassa sosiaalityössä. Työyhmän tavoitteena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden erityisten tarpeiden huomioon ottamista  maahanmuuttajapalveluiden arjessa. 

Tarve sateenkaarityöryhmälle ja asiakkaille suunnatulle sateenkariryhmälle nousee arjen työstämme. Espooseen on keskittynyt erikoistunutta osaamista työskentelyyn sellaisten pakolaisten kanssa,  jotka ovat joutuneet pakenemaan kotimaastaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan vainon vuoksi. Tämä on yksi erityisryhmä, jonka huomioimme ottaessamme vastaan kiintiöpakolaisia.

Asiakkaamme muuttavat Suomeen maista, joissa homoseksuaalisuuteen ja transsukupuolisuuteen suhtaudutaan erittäin torjuvasti. Nämä asenteet ovat läsnä myös maahanmuuttajapalveluiden arjessa, sillä osa asiakaskunnastammekin jakaa nämä asenteet. Tämä selittää myös sitä, miksi homoseksuaalisten ja transsukupuolisten ihmisten suhde omaan etniseen yhteisöönsä ja jopa perheeseensä voi olla Suomessakin vaikea. Joskus tilanteita ratkaistaan jatkamalla kaapissa olemista oman perheen ja etnisen yhteisön suuntaan, kestämällä tai jopa normalisoimalla kiusaamista ja uhkailua, kokonaan irroittautumalla perheestä ja yhteisöstä tai yrityksillä kieltää oma suuntautuminen ja identiteetti. Siksi tarve ymmärtävälle ja kunnioittavalle seuralle, jossa voi olla oma itsensä, on korostunutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien pakolaisten parissa. 

Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaille suunnatussa sateenkaariryhmässä on pyritty vastaamaan tähän tarpeeseen. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tukee kotoutumisessa suomalaiseen sateenkaariyhteisöön. Asiakkailta saamamme palautteen mukaan ryhmän jäsenille on ollut tärkeää, että saa vihdoin olla oma itsensä. Asiakkaiden tilanteissa korostuu suru siitä, ettei ole koskaan voinut kertoa asiasta kenellekään ja on joutunut valehtelemaan läheisille. Työssä korostuu myös ylirajaiset kontaktit: uudessa kotimaassa saatu tuki voi olla ratkaisevassa asemassa myös siinä, että asia otetaan puheeksi ensimmäistä kertaa kotimaahan jääneiden läheisten kanssa.

Kuvituskuva toimiston aulasta, jossa näkyy mm. sateenkaarilippuja.

Koska syrjintää tai häirintää kokeneet kertovat rajoittavansa osallistumistaan erilaisiin tilaisuuksiin, koska ennakoivat, että saattaisivat joutua kokemaan samaa uudestaan (Oikeusministeriö 2018), pyritään kaikessa maahanmuuttajapalveluiden toiminnassa turvallisen tilan periaatteeseen. Teemme työtä sen eteen, että asiakkaamme tietävät jo ennalta, että meille voi tulla ilman palkoa syrjinnän tai häirinnän kohteeksi joutumisesta. Kommunikoimme sateenkareevuutta tiloissamme esimerkiksi kaikille avoimen tilan julisteilla ja nyt Pride-viikoksi olemme tuoneet sateenkaarilipun aulatilaamme. Paitsi asiakaskohtaamisissa, myös työyhteisössä käytämme sukupuolineutraalia kieltä. Kaikki työyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet syrjimättömyyteen ja siihen, että jokainen on tervetullut töihin tai asiakkaaksi omana itsenään. Puutumme matalalla kynnyksellä kaikkeen havaitsemaamme syrjintään ja olemme ylpeitä työstämme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien pakolaisten parissa.

Blogin kirjoittajat työskentelevät Espoon maahanmuuttajapalveluissa.
Eeva Ström on maahanmuuttajapalveluiden johtava sosiaalityöntekijä, YTM. 
Ursula Drake on sateenkaariryhmää vetää sosiaaliohjaaja, sosionomi AMK.