Päihdeasiain neuvottelukunta

Päihdeasiain neuvottelukunnan tehtävänä on seurata eri ikäryhmien hyvinvointisuunnitelmiin kirjattujen ehkäisevän päihdetyön tavoitteiden toteutumista ja pohtia tarvittavia toimenpiteitä yhteistyössä eri ikäryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmien kanssa.

Jäsenet / Ledamöter 2019–2021

Puheenjohtaja / Ordförande

Pelkonen Jukka, Kok.

Varajäsen / Ersättare
Mänty Roope, Kok.

Varapuheenjohtaja / Vice ordförande

Soininen Henrikki, Vihr.

Varajäsen / Ersättare
Inomaa Eeva-Helena, Vihr.

Holsti Emma, Kok.

Varajäsen / Ersättare
Back Eva, Kok.

Tuomanen Toni, Vihr.
046 564 4176
toni.tuomanen@gmail.com

Varajäsen / Ersättare
Hussein Gamal, (Vihr.)

Mikander Kim, PerusS

Varajäsen / Ersättare
Paukku Marko, PerusS

Ahlefelt Anne, SFP

Varajäsen / Ersättare
Hansson Viveca, SFP

Koskinen Päivi, Kesk.

Varajäsen / Ersättare
Letchu Lovisa, Kesk.

Koskenalho Marja, Vas.
050 327 5530
marjakoskenalho@gmail.com

Varajäsen / Ersättare
Nikula Mika, Vas.

Hätönen Hannu, KD
hannu.hatonen@hyva-arki.fi

Varajäsen / Ersättare
Davidsson Harri, KD

Nieminen Riikka, PIR.
riikka.nieminen@piraattipuolue.fi

Varajäsen / Ersättare
Kopakkala Olli, PIR.

Nuorisovaltuuston edustaja
Nissinen Vilma

Nuorisovaltuuston varaedustaja
Räty Paavo

Päihdeasiain neuvottelukunta kokoontuu kerran vuodessa kunkin ikäryhmän (lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikäihmisten) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän kanssa, jolloin tapaamisia on kalenterivuoden aikana yhteensä kolme.