Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua Espoossa.

Ympäristölautakunta päättää muun muassa ympäristö- ja maa-ainesluvista, ojituksiin liittyvistä erimielisyyksistä sekä luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkauttamisesta. Ympäristölautakunta voi tarvittaessa antaa määräyksiä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Lisäksi ympäristölautakunta antaa lausuntoja ja tekee esityksiä muille viranomaisille ympäristön- ja luonnonsuojelun huomioon ottamiseksi.

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote ja muutoksenhaku

Kokoussihteeri                                                                                                                                  
Toimistosihteeri Maija Laaksonen
PL 44, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 09 816 24842
maija.k.laaksonen@espoo.fi

Pöytäkirjanote ja muutoksenhaku                                                                                                  
Pöytäkirjanotteen voi tilata kokoussihteeriltä Maija Laaksoselta, puh 09 816 24842. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Lautakuntasopimus

Lautakuntasopimus on ympäristölautakunnan jäsenten yhteinen asiakirja, joka yhdessä valtuustosopimuksen, Espoo-tarinan ja ympäristöpolitiikan linjausten kanssa ohjaa Espoon ympäristötoimea valtuustokauden 2017-2021 ajan.