Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 19.5.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.5.2021 klo 19.12

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti Tiistilän koulun väistötiloista sekä Vanttilan koulun 6.-luokkalaisten väliaikaisesta siirtymisestä Kauklahden koulun tiloihin syyslukukauden alussa.

Lautakunta päätti Tiistilän koulun väistötiloista

Tiistilän koulun nykyinen rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi koulu. Samalla koulua laajennetaan, ja luokkien määrää lisätään sekä ala- että yläkoulun osalta. Hanke alkaa vuoden 2022 alusta ja uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 kesällä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 5.5.2021 jättää pöydälle esityksen Tiistilän koulun väistötiloista. Lautakunta pitää tärkeänä, että Tiistilän koulun väistö toteutetaan siten, että mahdollisimman suuri osa oppilaista sijoitetaan alueelle ja että koulumatkat ovat turvalliset.

Lautakunnalle tuotiin kokoukseen vaihtoehtoistarkastelu kustannusvaikutuksineen. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Tiistilän koulun perusopetus järjestetään 1.1.2022 alkaen tilapäisissä opetuksen järjestämiseen soveltuvissa tiloissa Tuomarilan koulussa, Kivimiehen koulussa ja Kutojantiellä.

Vuosiluokilla 1–3 opiskelevat oppilaat kulkevat väistötiloihin Tuomarilan koululle Tiistilän koulun läheisyydestä lähtevällä tilausbussikuljetuksella. Lautakunta esittää, että Tiistilän koulun yläkoululaisille järjestetään Kutojantien väistötilojen yhteyteen liikkumiseen innostava ja mahdollisimman viihtyisä piha.

Vanttilan koulun 6.-luokkalaiset aloittavat syyslukukauden Kauklahden koulun tiloissa

Koska Vanttilan nykyinen koulurakennus on täynnä, on osan Vanttilan koulun oppilaista siirryttävä käymään koulua muualla. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti Vanttilan ja Kauklahden koulujen kanssa yhteistyössä valmistellun ehdotuksen mukaisesti, että Vanttilan koulun 6. luokan oppilaat käyvät koulua Kauklahden koulun tiloissa syyslukukauden 2021 alusta siihen asti, kunnes Vanttilan siirtokelpoiset tilat voidaan ottaa käyttöön.

Arvioitu valmistumisajankohta on koulujen syysloma. Lautakunta pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta kiirehtimään siirtokelpoisen rakennuksen sijoittamista Vanttilan koulun tontille.

Muutos päätökseen koskien taiteen perusopetuksen toiminta-avustushakemuksia

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan 21.4.2021, että vuoden 2022 toiminta-avustusten liitteet on mahdollista toimittaa ilman vuosikokouksen tai vastaavan päättävän elimen vahvistusta. Päätöksen jälkeen on ilmennyt, että määräaikaa on tarpeen muuttaa 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain vuoksi. Lautakunta päätti muutoksesta, jossa ei ole määräpäivää vahvistuksen toimittamiselle. Vahvistukset tulee toimittaa mahdollisimman pian ja päätöstä toiminta-avustuksesta ei tehdä ilman vahvistettuja asiakirjoja.

Esityslista

Lautakunnan jäsenet