Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 16.2.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.2.2021 klo 22.31

Länsi-Espoon lukio- ja koulutilatarpeet (3)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pyysi kokouksessaan 20.1.2021 selvityksen läntisen Espoon lukio- ja koulutilatarpeesta. Läntisellä Espoolla ymmärretään tässä tarkastelussa Suur-Espoonlahtea ja Suur-Kauklahtea. Selvityksessä kerrotaan, miten oppilasmäärät muuttuvat ja koulutilojen määrän arvioinnista.

Suur-Espoonlahden alueella Meritorin koulun peruskorjatut tilat otetaan käyttöön kevään 2021 aikana. Uusi Nauriskasken koulu valmistuu kesällä 2022. Laurinlahden koulun hanke alkaa vuonna 2023. Kaitaan lukio siirtyy vuonna 2023 Matinkylään, jolloin vapautuvat tilat Kaitaalla jäävät perusopetuksen käyttöön. Nämä kaikki tuovat lisätilaa alueen kasvavalle lapsimäärälle. Suur-Kauklahden alueella kasvu on tasaisempaa ja väliaikaisia lisätiloja on tulossa Vanttilaan tämän vuoden aikana. Tuleva oppivelvollisuusuudistus tulee mitä ilmeisimmin muuttamaan lukioihin hakeutumista. Selvityksessä pohdittiin myös nykyisten lukioiden sijaintia. Selvitys kokonaisuudessaan liitteineen on luettavissa esityslistalta.

Lautakunta teki valmistelukehotuksen Espoonlahden peruskoulu- ja lukiotarpeista. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että Kiviruukkiin varataan riittävästi y-tontteja varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja lukion käyttöön ja että lautakunta voi kommentoida Kiviruukin osayleiskaavaluonnosta.

Kilon koulun väistösuunnitelma jätettiin pöydälle (9)

Kilon koulun nykyinen koulurakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi rakennus ns. PPP-mallilla (Public-Private-Partnership). Uudessa koulurakennuksessa on tilat nelisarjaiselle koululle ja kuudelle pienryhmälle. Uudisrakennus otetaan suunnitelman mukaan käyttöön vuoden 2024 alussa. Kilon koulun perusopetus on järjestettävä tällä välin muissa tiloissa. Samaan aikaan Espoossa 11 eri koulun oppilaat ovat väistössä koulutilojen korjauksen aikana, joten vapaita koulukäyttöön sopivia tiloja on vähän. Lähtökohtaisesti väistötiloina käytetään jo olemassa olevia tiloja. Edellisessä kokouksessaan lautakunta jätti pöydälle Kilon koulun perusopetuksen järjestämistä koskevan väistösuunnitelman. Oheismateriaaliksi valmisteltiin yhteenveto tutkituista väistövaihtoehdoista.

Tiistain kokouksessa lautakunta jätti esityksen uudelleen pöydälle ja toivoi, että selvitetään vielä mahdollisuudet järjestää väistö siten, ettei yhdellekään vuosiluokalle tule useita väistöjä. Lautakunnalle tuodaan lisäksi esitys varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2.asteen opetuksen tilojen väistöperiaatteiden päivittämiseksi.

Leppävaaran asukaspuiston toiminnan siirtäminen Åbergin lastentaloon (10)

Asukaspuistotoiminta on avointa varhaiskasvatusta ja puistot on tarkoitettu eri-ikäisille lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen. Yksi Espoon 16 asukaspuistosta on Leppävaaran asukaspuisto, joka toimii osoitteessa Pikkulinnunreitti 16. Asukaspuiston 1950-luvulla rakennettu rintamamiestalo on sisä- ja ulkopuolelta huonossa kunnossa. Tilapalvelujen mukaan rakennus ei ole Tilapalvelujen koulut kuntoon -tavoitteen mukainen kohde, eikä sitä ole siksi voitu ottaa mukaan laajamittaisempien peruskorjaustoimenpiteiden kohteeksi.

Lautakunta päätti, että Leppävaaran asukaspuiston toiminta jatkuu osoitteessa Pikkulinnunreitti 16 ja kehottaa Tilapalveluja tekemään tiloihin selvityksen mukaiset elinkaarta jatkavat toimenpiteet Tilapalveluiden vuosikorjausmäärärahasta. Lautakunta esittää, että Åbergin lastentalon monipuolisesta hyödyntämisestä tuodaan lautakunnalle erillinen esitys

Muut asiat

Lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä suomenkielisen opetuksen vuoden 2020 talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen 4/ennakkotilinpäätöksen tiedoksi. Lautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran keskiviikkona 3.3.2021 (6).

Kokouksen esityslista

Lautakunnan jäsenet