Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 3.2.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.2.2021 klo 20.19

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi ylimääräisessä kokouksessaan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivittämisen. Palveluseteli on yksi tapa järjestää varhaiskasvatuspalvelua 1.8.2021 alkaen. Lautakunta jätti pöydälle Kilon koulun väistösuunnitelman. 

Kilon koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2021 lukien (6)   

    
Kilon koulun nykyinen rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi neljäsarjainen koulu, jossa on tilat kuudelle pienryhmälle. Hanke alkaa purkutöillä kesällä 2021, jonka jälkeen käynnistyy rakentaminen. Hanke toteutetaan ns. PPP-mallilla. Uudisrakennus otetaan suunnitelman mukaan käyttöön vuoden 2024 alusta alkaen. Kilon koulun perusopetus on järjestettävä hankkeen aikana muualla.  

Lautakunta sai 3.2.2021 kokouksessa kolme erilaista väistösuunnitelmaesitystä, mutta päätti jättää asian pöydälle. Pöydällä oloaikana selvitetään vanhempien esille nostama parakkivaihtoehto sekä mahdollisesti muita vaihtoehtoja kustannusvaikutuksineen Kilon koulun väistötilaksi. 

Nämä vaihtoehdot tuodaan seuraavaan lautakunnan kokoukseen 16.2.2021. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivittäminen (4) sekä pienten yksityisten ja yhdistysten ylläpitämien päiväkotien tukeminen ja palvelusetelin käyttöönoton tilannekatsaus (5)  


Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteistä varhaiskasvatuspalvelua. Espoon valtuusto päätti talousarvion hyväksymisen yhteydessä ottaa palvelusetelin käyttöön 1.8.2021 alkaen. Palveluseteli otetaan käyttöön yksityisissä päiväkodeissa järjestettävissä varhaiskasvatuspalveluissa. Espoon kaupunki osallistuu näin yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin lapsen varhaiskasvatusta varten.  

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi 26.8.2020 § 120 ja Svenska rum- lautakunta 27.8.2020 § 60 varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan ehdollisena edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvioon määrärahan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotosta.  

Valtuusto hyväksyi määrärahan vuodelle 2021, joten palveluseteli otetaan käyttöön suunnitelman mukaisesti 1.8.2021 alkaen palvelusetelisääntökirjassa määritellyin ehdoin.  

Palvelusetelin käyttöön liittyvät sähköiset järjestelmät on nyt saatu käyttöön. Palvelusetelisääntökirjaan on tehtävä päivityksiä järjestelmien käyttöönoton myötä. Päivitykset eivät heikennä palveluntuottajan tai asiakkaan asemaa. Lautakunta hyväksyi palvelusetelisääntökirjaan tehtävät päivitykset.  

Asia käsitellään samansisältöisenä  Svenska rum -lautakunnassa.  

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi lisäksi tiedoksi selvityksen yksityisen varhaiskasvatuksen tukemisesta palvelusetelimalliin siirtymisessä sekä toimenpiteet, joilla edistetään pienten yksityisten ja yhdistysten ylläpitämien päiväkotien toiminnan jatkuvuutta (5).  
 

Muut asiat  

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että esiopetusikäisestä lapsesta maksetaan Kansaneläkelaitoksen maksaman pienemmän tuen ja kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen maksettavan yksityisen hoidon tuen erotus ajalla  1.8. - 31.5. , jos lapsi esiopetukseen ohjauksesta huolimatta huoltajien päätöksen mukaan jää kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen päiväkotiin, joka ei ole esiopetuksen järjestämispaikka (3).  

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää siirtää lautakunnan aiemmin päätetyn kokouspäivän 17.2.2021 pidettäväksi tiistaina 16.2.2021 (7). 

Lisäksi lautakunta teki selvityspyynnön koronan jälkeisestä ajasta erityisesti nykyisten seitsemäsluokkalaisten ja lukion 1.-luokkalaisten osalta. Edellä mainitut opiskelijaryhmät ovat siirtyneet uuteen yläkouluun ja lukioon korona-aikana, ja korona on kaikin puolin varjostanut heidän opiskelupolkuaan ja nivelvaiheen siirtymää. Selvityksessä tulisi esittää suunnitelma tarvittavista tukitoimista sekä mahdollisista haasteista, joita opiskelijoihin ja heidän opiskeluunsa koronan aiheuttamien rajoitusten jälkeen liittyy.  

Lautakunta sai lisäksi selvityksen 2.-luokkalaisten iltapäivätoiminnan järjestämisestä. 

Lisätiedot:

Marika Niemi, lautakunnan puheenjohtaja, puh. 040 822 8822, marika.k.niemi@gmail.com 
Kaisu Toivonen, opetustoimen johtaja, puh. 050 511 3398, kaisu.m.toivonen@espoo.fi 
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, puh. 050 347 5845, virpi.mattila@espoo.fi 
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, puh.050 354 6840, ilpo.salonen@espoo.fi 
Tapio Erma, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen päällikkö, puh. 046 877 3216, tapio.erma@espoo.fi 

Esityslista
Lautakunnan jäsenet