Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 20.1.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.1.2021 klo 20.44

Espoon kaupungin lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että opetus- ja kulttuuriministeriölle annetaan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestäminen lukuvuonna 2021-2022

Iltapäivätoiminnan järjestämisestä tullaan tekemään kattava kokonaistarkastelu. Tämä edellyttää huolellista nykytilanteen kartoitusta sekä tulevan toiminnan suunnittelua ja valmistelua, joka tulee toteuttaa suomenkielisen opetuksen ja ruotsinkielisten sivistyspalvelujen sekä hankintakeskuksen yhteistyönä.

Valmistelu voidaan aloittaa kevään 2021 aikana, jolloin iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteet voidaan tuoda lautakuntien hyväksyttäväksi syksyn 2021 aikana. Tällöin lautakunnan päättämien toimintamuotojen edellyttämät toimenpiteet ja ratkaisut voidaan tehdä kevään 2022 aikana ja ne tulisivat voimaan lukukauden 2022-2023 alusta.

Nyt opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että iltapäivätoiminnan avustusta saavien palveluntuottajien kanssa voidaan jatkaa voimassa olevaa sopimuskautta lukuvuoden 2021-2022 loppuun nykyisten sopimusten ehdoin. Avustusta saavilta palveluntuottajilta tiedustellaan, haluavatko he jatkaa nykyisissä kouluissa lukuvuonna 2021-2022. Mikäli palveluntuottaja ei halua jatkaa, kohteen iltapäivätoiminta toteutetaan joko omana toimintana tai kohteeseen haetaan uusi avustusta saava palveluntuottaja.

Lautakunta merkitsi tiedoksi, että selostusosassa mainittujen kilpailutettujen kohteiden osalta otetaan käyttöön hankintasopimusten mukainen optio lukuvuodelle 2021-2022 ja, että iltapäivätoiminta toteutetaan kaupungin omana toimintana selostusosassa mainituissa, tiedossa olevissa, kouluissa lukuvuonna 2021-2022.

Kilon koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2021 lukien

Lautakunta esittää huolen siitä, että esityksen mukaan osalla oppilaista koulun sijainti muuttuisi useamman kerran väistön aikana. Lautakunta päätti palauttaa Kilon koulun väistösuunnitelman uudelleen valmisteluun ja pyytää esityksen, jossa on mahdollisimman vähän koulujen vaihtoja väistön aikana.

Ylimääräinen asia

Lautakunnalle tuodaan selvitys läntisen Espoon lukio- ja koulutilatarpeesta lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Kokouksen esityslista
Lautakunnan jäsenet