Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 9.12.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.12.2020 klo 21.47

Toimivallan siirtäminen perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisessä (3)

Aiemmin syksyllä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa siten, että sivistystoimen johtaja päättää perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä 31.12.2020 asti.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa siten, että sivistystoimen johtaja päättää perusopetuslain 20 a §:n mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä myös kevätlukukaudella 2021. Koska lakia perusopetuslain väliaikaisesta muuttamista ei ole vielä hyväksytty, päätös on ehdollinen ja tulee voimaan lain hyväksymisen jälkeen. Toimivallan siirto on voimassa lain voimassaoloajan.

Kuitinmäen koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2021 lukien (6)

Kuitinmäen koulun toinen koulurakennus, Tähtiniitty, puretaan ja sen paikalle rakennetaan uusi koulurakennus. Suunnitelman mukaan tämä ns. PPP-mallilla (Public-Private-Partnership) toteutettu uusi koulurakennus otetaan käyttöön syyslukukauden 2023 alusta alkaen.

Rakennustöiden ajan Kuitinmäen koulun vuosiluokkien 1-6 opetus on järjestettävä muissa tiloissa. Lautakunta päätti, että vuosiluokkien 4-6 yleisopetus ja kaksikielinen opetus sekä vuosiluokkien 1-6 erityisluokkien ja maahanmuuttajien pienryhmien opetus järjestetään 1.8.2021 alkaen Espoonlahdessa Rehtorintien koulurakennuksessa. Muiden ryhmien opetus jatkuu Kuitinmäessä. Jos koulumatka Rehtorintielle on yli 3 kilometriä, oppilas saa julkisen liikenteen matkakortin koulumatkoja varten. Oppilas voi saada matkakortin sijasta koulukuljetuksen, jos koulumatkaetuuden myöntämistä koskevat perusteet täyttyvät.

Lausunto valtuustoaloitteeseen Espoon osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun (5)

Lautakunta keskusteli valtuustoaloitteesta, jossa kaupunginvaltuutetut esittävät, että Espoo osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, mikäli siihen tarjoutuu mahdollisuus.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun ei voi ilmoittautua, vaan osallistuvat kunnat ja toimipaikat valittaisiin Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksen mukaan ositettuna satunnaisotantana.

Lautakunta antoi lausunnon, jonka mukaan Espoo osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, mikäli Espoo osuu satunnaistamisessa kokeilukunnaksi.

Muut asiat

Lautakunta päätti taiteen perusopetuksen avustuksista vuodelle 2021 (8). Lautakunta edellyttää, että Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa käynnistetään pikaisesti neuvottelut taiteen perusopetuksen sisäisten tilavuokrien korotusten hillitsemiseksi.

Lautakunta hylkäsi kuntalaisen oikaisuvaatimuksen Nuuksion koulun ensimmäisen vuosiluokan oppilaaksiotosta (12).

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kuuli selostuksen erityisen tuen lähikoulupilotista (13) ja päätti, että lähikoulupilotti valmistellaan lautakunnalle helmikuun kokoukseen asiapykäläksi. Lautakunta edellyttää, että asian valmistelussa kuullaan laajalti koulujen rehtoreita, opettajia, vanhempia ja oppilaita.

Muut asiat opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esityslistan mukaan.

Lautakunnan esityslista (linkki vie Dynastyyn).