Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 11.11.2020

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
11.11.2020 klo 20.32

3 Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoossa toteutettiin kysely työ- ja loma-ajoista syys-lokakuussa 2020. Kyselyssä kartoitettiin laajasti sekä lasten, nuorten, huoltajien että henkilöstön toiveita loma-ajankohdista. Myös Espoon nuorisovaltuusto jätti kannanottonsa.

Lautakunta päätti kyselyn tuloksiin pohjautuen, että suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat ovat lukuvuonna 2021 - 2022 seuraavat: 

Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä peruskoulujen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat:

 • Syyslukukausi ke 11.8.2021 - ke 22.12.2021

 • Syysloma ma 18.10. - pe 22.10.2021 (viikko 42)

 • Joululoma ke 23.12.2021 - su 9.1.2022

 • Kevätlukukausi ma 10.1.2022 - la 4.6.2022

 • Talviloma ma 21.2.2022 - pe 25.2.2022 (viikko 8)

 • Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy torstaina 10.2.2022.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämän esiopetuksen työ- ja loma-ajat:

 • Syyslukukausi ke 11.8.2021 - ke 22.12.2021

 • Syysloma ma 18.10. - pe 22.10.2021 (viikko 42)

 • Joululoma ke 23.12.2021 - su 9.1.2022

 • Kevätlukukausi ma 10.1.2022 - pe 3.6.2022

 • Talviloma ma 21.2.2022 - pe 25.2.2022 (viikko 8)

Suomenkielisillä peruskouluilla ja lukioilla on halutessaan mahdollisuus korvata yksi työpäivä lauantaityöpäivällä. Lauantaityöpäivänä noudatetaan sen päivän lukujärjestystä, joka vaihdetaan vapaaksi.

6 Perusopetuksen lukuvuoden 2021-2022 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan 28.10.2020 päätösehdotusta lukuvuoden 2021-2020 perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevista ennakoivista päätöksistä. Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun siten, että opetustoimea velvoitetaan käymään läpi Pakankylän ja Nuuksion koulujen tulevaa ensimmäistä luokkaa koskevat oppilasjärjestelyt. Lisäksi lautakunta palautti uudelleen valmisteluun Haukilahden koulun ranskan A1-ryhmän osalta siten, että lautakunnalle tuodaan selvitys Haukilahden koulun A1-ranskan opetuksesta lukuvuonna 2020-2021.

Lautakunnalle annettiin kokouksessa selostus Pakankylän ja Nuuksion koulujen opetusjärjestelyistä lukuvuonna 2021-2022 ja selvitys Haukilahden koulun A1-ranskan opetuksesta lukuvuonna 2020-2021.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että

1. Tapiolan oppilasalueella sijaitsevassa Haukilahden koulussa alkaa syksyllä 2021 seuraavat 7. luokkien A-kielten ryhmät: englanti, ruotsi, saksa, ranska. Mikäli Haukilahden A-ranskan ryhmä muodostuu kovin pieneksi, lautakunta toivoo alueellista kokonaistarkastelua opetuksen järjestämiseksi.
2. Pakankylän kouluun otetaan ensimmäisen vuosiluokan oppilaita joustavin yhdysluokkajärjestelyin lukuvuodeksi 2021-2022. Nuuksion kouluun ei oteta ensimmäisen vuosiluokan oppilaita lukuvuodeksi 2021-2022.

7 Perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten muuttaminen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevat linjaukset liitteen mukaisesti. Uudet linjaukset tulevat voimaan 1.1.2021.

Muita huomioita kokouksesta:

 • Kokousasia 4 Erityisen tuen lähikoulupilotti siirrettiin käsiteltäväksi joulukuun kokoukseen.

 • Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli kokouksessaan suomenkielisen opetuksen arviointiraportin 2020.