Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 7.10.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.10.2020 klo 20.36

 Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo, kertoimet ja hintakatto (3)

Yksi nykyisen valtuustokauden tavoitteista on entistä useamman lapsen osallistuminen laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on aiemmin päättänyt, että varhaiskasvatuksen järjestämistapojen kehittämisessä tavoitteena on tukea kaikkien perheiden mahdollisuutta valita yksityinen varhaiskasvatus ottamalla käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti jättää esityksen pöydälle.

Esiopetuksen ryhmien minimikoko vaihtoehtopedagogisissa yksiköissä (4, pöydälle 16.9.2020)

Vaihtoehtopedagoginen varhaiskasvatus ja esiopetus, kuten steiner- ja montessoriopetus, ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen normien mukaista toimintaa, jonka järjestämisen lähtökohdat tulee kuntalaisten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta olla keskenään yhtäläiset.

Lautakunta päätti muuttaa 28.10.2010 § 6 tehtyä päätöstä esiopetusryhmien muodostamisessa käytettävästä minimiryhmäkoosta selostusosassa mainituin perustein siten, että jatkossa myös steinerpedagogisille varhaiskasvatusyksiköille esiopetuksen minimiryhmäkoko on viisi lasta.

Muutos huomioidaan esiopetuksen oppilaaksioton valmistelussa ja esiopetusyksiköiden kuuluttamisessa syksyllä 2020.

Ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteiden muuttaminen (6, pöydälle 16.9.2020)

Ruotsin kielikylpyopetukseen hakevat lapset ovat osallistuneet aiemmin valintakokeeseen, joka kartoittaa lapsen suomen kielen valmiuksia.

Lautakunnalle esitettiin, että jatkossa ruotsin kielikylpyopetukseen hakevat koulutulokkaat suorittaisivat valintakokeen, jossa kartoitetaan sekä suomen kielen valmiuksia että ruotsin kielen peruskäsitteiden hallintaa. Muutos huomioisi ruotsin kielikylpyvarhaiskasvatuksessa olevien lasten kielikylpypolun jatkumisen. Se ei kuitenkaan muuttaisi lapsen mahdollisuutta tulla valituksi kielikylpyopetukseen, vaikkei hänellä olisi kielikylpytaustaa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti yksimielisesti jättää esityksen pöydälle. Pöydällä oloaikana pyydetään kielikylpykouluilta lausunnot oppilasvalintaperusteista.

Muut asiat

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Espoon kaupungin kieliohjelman esitetyt muutokset (7). Lautakunta päätti palauttaa selvityksen Espoon musiikkiopiston tiloista uudessa Kulttuurikeskuksessa (5) uudelleen valmisteltavaksi. Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

Lisäksi lautakunta kuuli kokouksen aluksi esityksen suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukioiden kiusaamisen vastaisesta suunnitelmasta, jota on päivitetty tänä vuonna. Moni suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä on jo kouluilla käytössä. Loput otetaan vaiheittain käyttöön tämän ja ensi lukuvuoden aikana.

Esityslista (linkki vie ulkoiselle sivulle).