Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 13.5.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.5.2020 klo 21.52

3 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2020 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2020

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1:n tilanteessa 30.4.2020.

4 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2020 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 1 tilanteessa 30.4.2020

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion, strategian osavuosikatsaus 1:n tilanteessa 30.4.2020.

5 Urheiluyläkoulutoiminnan vakiinnuttaminen Leppävaaran koulussa

Kolmivuotinen urheiluyläkoulukokeilu alkoi Leppävaaran koulussa 1.8.2017. Kuluvana lukuvuonna Leppävaaran koulussa toimii viisi urheiluluokkaa: 7. ja 8. luokilla kaksi luokkaa kummallakin (molemmilla vuosiluokilla 48 oppilasta) ja 9. luokalla yksi luokka (24 oppilasta). Oppilaat tulevat eri puolilta Espoota, noin 20 eri alakoulusta, sillä kyseessä on kaupunkitasoisesti järjestettävä palvelu.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

1. Päätti vakinaistaa urheiluyläkoulutoiminnan Leppävaaraan koulussa 1.8.2020 alkaen.
2. Päätti, että kullakin vuosiluokalla 7, 8 ja 9 urheilijaksi kasvaminen -valinnaisuus voi ylittää ko. vuosiluokalle määritellyn enimmäistuntimäärän kahdella vuosiviikkotunnilla.
3. Päätti, että Leppävaaran koululle osoitetaan 1.8.2020 alkaen resurssi urheiluluokan opintojenohjaukseen ja oppimisen tukeen.
4. Päätti, että urheiluyläkoulutoiminta on osa Espoon kaupungin järjestämää painotettua opetusta ja oppilasvalinnassa etusijalla ovat espoolaiset hakijat.

6 Espoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 6 Oppimisen arviointi muuttaminen

Opetushallitus antoi 10.2.2020 muutosmääräyksen ”Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset lukuun 6 Oppimisen arviointi”. Määräyksellä Opetushallitus muutti ja täydensi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 6 Oppimisen arviointi.

Määräys ei vaadi suuria muutoksia Espoon voimassaolevaan opetussuunnitelmaan. Merkittävimpänä muutoksena on se, että numeroarviointi alkaa jatkossa kaikissa kouluissa viidennen luokan sijaan neljänneltä luokalta.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

1. Hyväksyi Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 6 Oppimisen arviointi (Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa) muutokset.
2. Oikeuttaa suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan.
3. Päätti, että muutokset tulevat voimaan 1.8.2020 alkaen.

 7 Espoon kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman muuttaminen

Opetushallituksen antamissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2015) on määrätty asioista, jotka opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa. Espoon kuntakohtaista perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa tulee täydentää niin, että siinä huomioidaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen perusopetukseen valmistava opetus kaikissa yksiköissään, 1. luokalta alkava A1-kielen opetus ja tarkennetaan yleisopetukseen siirtymisen osuutta valmistavan opetuksen jälkeen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

  1. Hyväksyi  Espoon suomenkielisen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman muutokset.
  2. Oikeuttaa suomenkielisen opetuksen tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia Espoon suomenkielisen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan.
  3. Päätti, että muutokset tulevat voimaan heti.

Valmistelukehotus 27.5.2020 kokoukseen:
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää rehtorille mahdollisuutta lisätä esitetyn 1. luokan kielikylpyopetuksen opetusryhmän enimmäisoppilasmäärästä 1-2 oppilaalla. Päätös koskee lukuvuotta 2020-21.

Kokouksen esityslista
Lautakunnan jäsenet