Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 4.3.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.3.2020 klo 19.42

3 Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiatoiminnan selvitys- ja strategiatyö Espoossa

Tällä hetkellä Haukilahden lukiolla ja Leppävaaran lukiolla on urheilulinja. Sen lisäksi Omnia tarjoaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän järjestämisluvan perusteella urheilijoiden ammatillista koulutusta. Kaikki nämä oppilaitokset ovat jäseniä pääkaupunkiseudun huippu-urheiluakatemia Urheassa.

Kaikki tavoitteellisesti harjoittelevat, menestyneet opiskelijat eivät mahdu 2. asteen Urhea-oppilaitoksiin. Espoolaisten urheiluseurojen ja lajiliittojen arvioiden mukaan potentiaalisia urheilijoita on keskimäärin noin 200 urheilijaa/ikäluokka. Siksi tavoitteena on lisätä opiskelupaikkoja tulevina vuosina osana huippu-urheilutoiminnan kehittämistä.

Koska Espoossa on tarve lisätä urheilijoiden opiskelijapaikkoja sekä kehittää toimintaa siten, että 2020-luvulla voidaan uudistaa hakemus valtakunnallisen erityistehtävän saamiseksi Espooseen, on vuonna 2018 aloitettu kehitystyö. Kehitystyön keskeinen kysymys on, miten nuorten urheilijoiden kaksoisuraa, urheilijanpolkua (urheilun ja opiskelun yhdistäminen) voitaisiin kehittää Espoossa. Tavoitteena on tukea nuorten urheilijoiden huippu-urheilun vaatimusten mukaista harjoittelua, johon yhdistyvät laadukas ja monimuotoinen opiskelu sekä arjen tasapaino. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteinen toimintamalli ja toimenpiteitä, jota kuvataan liitteenä olevassa selvitystyössä.

Sivistystoimen johtaja on perustanut vuonna 2019 asiaa valmistelevan työryhmän. Sen lisäksi lukuvuodeksi 2019-2020 on palkattu koordinaattori valmistelemaan raporttia ja kehittämään toimintaa. Asiaa on esitelty myös kyseisille oppilaitoksille, sivistystoimen johtoryhmälle, kaupungin johtajalle, Urhea-akatemialle sekä paikallisille urheiluseuroille.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiatoiminnan selvitys- ja strategiatyön Espoossa.

5 Opiskelijoiden hakeutuminen suomenkielisiin lukioihin

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pyysi kokouksessaan 23.10.2019 päättäessään vuoden 2020 lukiokoulutuksen opiskelijaotosta selvitystä seuraaviin kysymyksiin:

Mistä kunnista Espoon lukioihin haetaan ja valitaan opiskelijoita?
Miltä Espoon alueilta espoolaiset peruskoulun päättävät hakevat ja valitaan Espoon lukioihin?
Minkälaiset keskiarvot ovat Leppävaaran ja Haukilahden lukioiden urheilijoilla?

1. Espoon ulkopuolelta Espoon lukioihin hakevat ja valitut opiskelijat
Vuonna 2019 Espoon suomenkielisiin lukioihin (sis. IB) haki ensisijaisesti noin 400 ulkopaikkakuntalaista hakijaa. Noin 300 ulkopaikkakuntalaista valittiin lukioihin, joista kaikki eivät välttämättä olleet ensisijaisia hakijoita eli heidän 1. hakutoiveenaan saattoi olla joku muu kuin Espoon kaupungin lukio.

Ensisijaisia hakijoita oli Kirkkonummelta (151), Helsingistä (72), Kauniaisista (33), Lohjalta (16), Vihdistä (16), Vantaalta (12), Siuntiosta 12) sekä 20 muusta kunnasta.

Espoon lukioihin valituista ulkopaikkakuntalaisista opiskelijoista yli puolet tulee Kirkkonummelta ja Helsingistä. Kirkkonummelta tulevista opiskelijoista valtaosa aloittaa opinnot Kuninkaantien ja Espoonlahden lukioissa. Vuonna 2019 Kirkkonummelta suunnattiin myös Otaniemen lukioon. Helsingistä opiskelijat suuntaavat erityisesti Etelä-Tapiolan ja Leppävaaran lukioihin.

Espoon lukioiden yleislinjoille valittujen ulkopaikkakuntalaisten päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on viime vuosina ollut keskimäärin 8,9–9, joka on suunnilleen samaa tasoa kuin espoolaisten valittujen keskiarvo.

Vertailutietona 469 espoolaista peruskoulun päättänyttä nuorta pääsi Espoon ulkopuolelle lukioon (Helsinkiin 239, Kauniaisiin 83, Vantaalle 77, Kirkkonummelle 38 ja Espoon Steinerlukioon 23) vuonna 2019.

2. Espoon peruskouluista Espoon lukioihin hakevat ja valitut
Vuonna 2019 Espoon peruskouluista haki ensisijaisesti Espoon lukioihin 1537 nuorta ja valittuja oli 1416.

Lukioihin valittujen espoolaisten lähtökouluja on lukiosta riippuen18–26. Heistä keskimäärin 40 % tulee kolmesta lähtökoulusta, jotka sijaitsevat lukion lähialueella. Otaniemen lukioon valittujen lähtökouluissa on suurin hajonta. Kun Otaniemen lukiossa kolme ”suosituinta” lähtökoulua muodostaa 29 % valittujen lähtökouluista, niin Espoonlahdessa, Kaitaalla ja Tapiolassa osuus on noin 50 %.

3. Leppävaaran ja Haukilahden lukioiden urheilulinjoille valittujen keskiarvot
Vuonna 2019 Leppävaaran urheilulinjalle valittujen lukuaineiden keskiarvojen keskiarvo oli 7,88. Haukilahden lukion urheilulinjalla keskiarvo oli 8,89.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi saadun selvityksen.

6 Ryhmäperhepäiväkoti Kardemumman toiminnan lakkauttaminen

Espoon kaupungin valtuustokauden tavoitteena on, että kouluilla ja varhaiskasvatuksella on terveet ja toimivat tilat. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on, että palvelutarpeen mahdollistaessa luovutaan pienistä epätarkoituksenmukaisista tiloista.

Varhaiskasvatustoiminnan näkökulmasta Kardemumman ryhmäperhepäiväkodin tilat ovat epätarkoituksenmukaiset.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että ryhmäperhepäiväkoti Kardemumman toiminta lakkaa 31.7.2020.