Vaalien ulkomainonta vapautuu Espoossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.1.2019 klo 14.43

Ilmakuva Espoosta

Espoon tekninen lautakunta päätti 23.1. järjestetyssä kokouksessaan, että vaalimainonta kaupungin hallinnoimilla yleisillä alueilla vapautetaan vastaamaan Väyläviraston (ent. Liikennevirasto) hallinnoimien alueiden käytäntöjä. Samalla kaupungin hallinnoimien mainostelineiden sijainnit tarkistetaan vastaamaan nykyistä kaupunkirakennetta entistä paremmin. Aikaisemmin muu kuin kunnan hankkimissa mainoskehikoissa tapahtuva vaalien ulkomainonta on ollut kiellettyä Espoon hallinnoimilla yleisillä alueilla.

Vuonna 2017 annetun Liikenneviraston ohjeen mukaan vaalimainoksia ei tule sijoittaa liittymäalueille, eikä alle 100 metrin etäisyydelle toisen maantien tai kadun risteyksestä. Liikenneviraston ohjeessa todetaan myös, että vaalimainoksen sijoittaminen 30 metrin etäisyydelle lähimmästä liikennemerkistä on kiellettyä.  Tien varrella olevien liikennemerkkien ja muiden liikenteen ohjauslaitteiden näkyminen on ensiarvoisen tärkeää tienkäyttäjien turvallisuuden kannalta.

Teknisen lautakunnan tekemän päätöksen mukaan Espoon kevyenliikenteen väylillä mainostettaessa ei tarvitse noudattaa Väyläviraston sääntöjen mukaisia etäisyyksiä, mutta siitä huolimatta vaalimainokset eivät saa aiheuttaa näkymäesteitä tai muuta vaaraa väylän käyttäjlle. Myös kevyenliikenteen väylällä käytettävän mainoksen koon tulee olla Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti korkeintaan 80 x 120 cm.

Lautakunnan kokouksessa keskustelua herätti vapautuvan mainonnan mahdollisesti aiheuttamat haasteet liikenneturvallisuuden kannalta sekä luvattomien mainosten poistamiseen tarvittavat resurssit. Mainonnan vapauttamisen katsottiin kuitenkin tuovan lisää näkyvyyttä vaaleille ja edistävän siten demokratian toteutumista. 

Ohjeiden vastaiset ja liikenneturvallisuutta vaarantavat mainokset tullaan poistamaan kaupungin toimesta. Samalla kaupunki tutkii mahdollisuutta laskuttaa luvattomissa paikoissa olevien tai vaalien jälkeen poistamatta jääneiden mainosten poistamisesta ehdokasta tai puoluetta. Kaupunki voi halutessaan käyttää myös yleisluontoisia siltabanderolleja tuomaan vaaleille lisänäkyvyyttä. 

Ohjeet vaalimainontaan

Kaupunkitekniikan keskus on laatinut ohjeen, joka koskee vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin liittyvää mainontaa. Sama ohjeistus koskee sekä kaupungin järjestämissä telineissä tapahtuvaa mainontaa että puolueiden ja ehdokkaiden toteuttamaa omaehtoista mainontaa Espoon kaupungin hallinnoimilla alueilla. Aiemmista vaaleista poiketen Espoon kaupunki on päättänyt osin vapauttaa hallinnoimiensa yleisten alueiden ulkomainontaa. Vuoden 2019 vaalien osalta vaalimainontaa saa harjoittaa tämän ohjeen mukaisesti myös muualla kuin kaupungin järjestämissä telineissä.

Ohje eurovaalimainontaan Espoon kaupungissa (pdf, 129 Kt)

Yleiset ohjeet vaalimainontaan Espoon kaupungin alueella (pdf, 97 Kt)

Espoon kaupungin järjestämät vaalimainospaikat (pdf, 9597 Kt)

Lisätiedot:

Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska, p. 050 383 3209
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Simo Grönroos, p. 050 321 1755