Sateenkaaren katusuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.6.2019 klo 15.25

Sateenkaari-kadun sijainti Espoon kartalla

Tapiolassa sijaitsevan Sateenkaari-kadun katusuunnitelma hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa 12.6.2019. Sateenkaari on Otsolahden sataman toimintoja sekä alueen asutusta palveleva asuntokatu, jonka loppuosa on myös osa virkistyskäyttöä palvelevaa Espoon rantaraittia. Sateenkaaren katusuunnitelma koskee nykyisen kadun parantamista.

Tavoitteena parantaa liikenneturvallisuutta

Sateenkaaren liikennesuunnittelun lähtökohtana on ollut parantaa jalankulun ja pyöräliikenteen turvallisuutta sekä selkeyttää kadunvarressa tapahtuvaa pysäköintiä ja katualueen rajausta.

Nykytilanteessa Sateenkaaren jalankulku- ja pyöräliikenne tapahtuu kadun alkuosan jalkakäytävää lukuun ottamatta ajoradalla. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan rakentamalla alueelle yhdistetty jalankulku- ja pyörätie koko kadun matkalla aina Otsolahden satamaan saakka. Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie muodostaa turvallisen ja laadukkaan verkoston yhdessä alueen muiden reittien kanssa.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi kadun molemmat suojatiet toteutetaan korotettuina. Lisäksi tontille johtavan pelastustien liittymä on esitetty toteutettavaksi kivetyksellä koko ajoradan leveydellä, minkä tarkoituksena on edesauttaa nopeuden hidastamista kyseisessä kohdassa. Sateenkaarentien liittymää siirretään nykyiseltä sijainnilta hieman pohjoiseen, jotta ajolinjat Revontulentielle paranevat. 

Kadun alkupään ajoratapysäköinti tullaan säilyttämään nykytilanteen mukaisena. Nykyistä kohtisuoraa pysäköintiä parannetaan selkeyttämällä katutilaa muun muassa reunakiveyksen, ajoradan mitoituksen ja pysäköinnin sijoittamisen osalta.

Alueen yleisilme siistiytyy entisestään

Sateenkaaren alue on ilmeeltään vehreä ja luonnonläheinen. Kadunrakennustoimien yhteydessä kadunvarret siistiytyvät ja avartuvat kun katutilaa rajaavia puita harvennetaan erityisesti Otsolahteen rajautuvan puistoalueen kohdalla. Alueella toteutettavat uudet itstutukset korostavat Tapiolan puutarhakaupunkimaista ilmettä sekä lisäävät Espoon rantaraitin houkuttelevuutta.

Sateenkaaren katualueelle rakennetaan myös ympäristön toimintoja palvelevia vesihuoltoverkon linjoja. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien kuivatusta varten alueelle rakennetaan hulevesiviemäröinti.

Kadun rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksyllä 2019.