Saavutettavuus joukkoliikenteellä ohjaa investointeja Espoossa – tavoitteena hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.2.2019 klo 10.28

Espoossa tehdyt investoinnit infrastruktuuriin tukevat kaupungin asettamia kestävän kehityksen tavoitteita. Tarkoituksena on parantaa palveluiden saatavuutta joukkoliikenneyhteyksin ja mahdollistaa kaupunkikeskusten kehittyminen viihtyisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. 

Vuonna 2018 Kaupunkitekniikan keskuksen tekemistä infrainvestoinneista 59,8 % (100,2 milj. eur.) kohdistui saavutettavuusvyöhyke I:n alueille, jotka ovat muita alueita paremmin saavutettavissa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta. Investoinneista 13,5 % (22,5 milj. eur.) kohdistui puolestaan vyöhyke II:n alueille, jotka ovat saavutettavissa kävelyn ja pyöräilyn lisäksi hyvin tiheällä vaihdollisella joukkoliikenneyhteydellä. 8,7 % (14,5 milj. euroa) investoinneista kohdistui saavutettavuusluokan III alueille, jotka ovat saavutettavissa vähintään melko tiheällä vaihdollisella joukkoliikenneyhteydellä tai autolla. 

Yksittäisten hankkeiden osalta suurimmat investoinnit kohdistuivat Kehä 1 Keilaniemessä -hankkeeseen (37,1 milj. eur.), jossa Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan alueesta rakennetaan yhteneväistä ja viihtyisää kaupunkialuetta siirtämällä Kehä 1:n liikenne maan sisään. Seuraavaksi suurimmat investoinnit tehtiin Tapiolan keskuksen uudistushankkeeseen (26,9 milj. eur.), jossa Merituulentien ja uuden bussiterminaalin rakentaminen parantavat alueen saavutettavuutta myös julkisilla liikennevälineillä.

Yhteensä peräti 81 % vuonna 2018 tehdyistä infrainvestoinneista suuntatui maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen mukaisiin joukkoliikenteen saavutettavuusvyöhykkeisiin I-III. Investointien keskittyminen näihin saavutettavuusvyöhykkeisiin tukee Espoon kaupungin asettamaa tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä.

Saavutettavuusvyöhykkeet

Saavutettavuusvyöhykkeet palvelevat maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua ja kohdentamista. Saavutettavuusvyöhykkeet kertovat sen, miten helposti ja millä kulkumuodolla alueet ovat parhaiten saavutettavissa. Helsingin seudulla yhtenäisiä, eli samaan vyöhykkeeseen kuuluvia alueita on yhteensä seitsemän.  Saavutettavuusvyöhykkeet on tuotettu Helsingin kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä ja ne on päivitetty HLJ 2015:n yhteydessä. Edellä esitettyjä investointien kohdistumisia on verrattu vuoden 2025 saavutettavuusvyöhykkeisiin, joissa on ennakoitu Kivenlahden metron ja  Raide-Jokerin vaikutukset.

Tiedot käyvät ilmi Espoon teknisen lautakunnan 13.2.2019 hyväksymästä Kaupunkitekniikan keskuksen kunnallistekniikan vuoden 2018 ennakkotilinpäätöksestä.