Pääpyöräilyreittien kehittämiseen liittyvä erillishankkeiden toteuttamisohjelma on valmistunut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.5.2020 klo 12.17

Pyöräilyä Espoossa. Kuvituskuva

Espoon pääpyöräilyreittien kehittämiseen liittyvä erillishankkeiden toteuttamisohjelma on valmistunut. Tekninen lautakunta hyväksyi ohjelman 20.5.2020 ohjeellisena noudatettavaksi.

Toteuttamisohjelma on laadittu 10 vuoden aikajänteelle. Ohjelma sisältää ehdotetut erillishankkeet sekä tiedoksi muiden hankkeiden yhteydessä toteutuvat pääpyöräilyreitit. Erillishankkeiden toteuttamisohjelma on yksi käytettävissä olevista keinoista, jolla pyritään lisäämään pyöräilyn kulkutapaosuutta Espoossa.

Pyöräilyn tavoiteverkkoa toteutetaan Espoossa pitkäjänteisesti ja se tapahtuu eri tilanteissa eri tavoin. Pääosa Espoon tavoiteverkosta on nykyisiä yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräilyväyliä, joita tulisi parantaa tavoitteiden mukaisiksi. Iso osa verkon parantamisesta toteutuu katu-, tie- ja muiden liikennehankkeiden yhteydessä. 

Osa pääpyöräilyreiteistä ei osu mihinkään näistä hankekokonaisuuksista, vaan ne on toteutettava omina erillishankkeinaan. Tämän toteuttamisohjelman tarkoituksena oli tunnistaa tällaiset erillishankkeet, arvioida niiden toteutettavuutta ja asettaa ne toteuttamisjärjestykseen ottaen huomioon erityisesti niiden pyöräilylle tuottama hyöty. Ohjelmaan sisältyy lisäksi kaksi turvallisuusperusteisesti valittua pyörätiekohdetta (Nupurintien ja Lahnuksentie), jotka sijaitsevat maanteiden varsilla.

Pyöräilyn houkuttelevuudelle tehokkaimmiksi arvioidut hankkeet sekä valitut turvallisuusperusteiset kohteet sisällytettiin niin sanottuun I-koriin, ja otettiin mukaan esitykseen 10-vuotiseksi toteuttamisohjelmaksi keskimäärin miljoonan euron vuosirahoituksella.

I-korin hankkeiden toteuttamisjärjestyksestä voidaan poiketa, jos esimerkiksi jokin esitetyistä hankkeista kannattaa toteuttaa toisen lähistölle toteutettavan työn yhteydessä synergiahyötyjen vuoksi tai jos liikenneturvallisuusperusteisten hankkeiden valtionrahoitus toteutuu toisin kuin tässä on oletettu tai jos jokin hanke ei voi edetä esimerkiksi asemakaavoitussyistä.

Espoon kaupunkitekniikan keskus laatii kohteiden tarkemmat suunnitelmat ohjelman aikataulussa mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa (Ely-keskus tai muut kunnat) ja toteuttaa hankkeita rahoituksen sallimissa puitteissa. Hanketasoiseen suunnitteluun sisältyy vuorovaikutusprosessi kunkin hankkeen osalta. Ohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan toteuttamisohjelmakauden kuluessa.

Liite: Espoon pääpyöräreittien kehittäminen. Erillishankkeiden toteuttamisohjelma (pdf, 37464 Kt)