Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta turvaa osaltaan kaupunkielämän perusedellytykset Espoossa tuottamalla mm. katuihin ja viheralueisiin liittyviä palveluja sekä kaupunkimittauspalveluja.

Teknisen lautakunnan ohjauksessa ja valvonnassa toimiva kaupunkitekniikan keskus mm.

  • Suunnittelee ja rakentaa katuja ja muita liikenneväyliä, yleisiä alueita sekä viheralueita.
  • Huolehtii katujen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden ylläpidosta.
  • Tuottaa kaupunkimittaus-, geotekniikka- ja  kartastotoimen  palveluja.
  • Vastaa kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta.

Tekninen lautakunta / kaupunkitekniikan keskus hyväksyy mm. katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden suunnitelmat. Kaupunkitekniikan keskus tuottaa osan palveluistaan itse ja hankkii niitä myös markkinoilta.

Teknisessä lautakunnassa on 13 jäsentä. 

Yhteystiedot

Tekninen lautakunta, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Asiakaspalvelu: puh. 09 816 25000

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote ja muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan kokoussihteeri
Timo Virtanen
puh. 050 360 3292
etunimi.v.sukunimi@espoo.fi

Muutosta teknisen lautakunnan päätöksiin voi yleensä hakea kunkin päätöksen yhteydessä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Pöytäkirjanotteen päätöksistä voi tilata kokoussihteeriltä.

Toimintakertomukset

Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2020 (pdf, 2221 Kt)

Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2019 (pdf, 1038 Kt)

Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2018 (pdf, 1873 Kt)

Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2017 (pdf, 1567 Kt)

Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2016 (pdf, 1731 Kt)

Teknisen lautakunnan ja keskuksen toimintakertomus 2015

Teknisen lautakunnan ja keskuksen toimintakertomus 2014