Yksilöasioiden jaosto 2017–2021

Yksilöasioiden jaosto / Sektionen för individärenden

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on yksilöasioiden jaosto. Jaostossa on 7 jäsentä ja jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto.

Yksilöasioiden jaoston tehtävät

  • tehdä yksilöä koskevat päätökset, ellei lautakunta ole siirtänyt toimivaltaansa viranhaltijoille tai laissa ole muuta säädetty,
  • päättää lautakunnan puolesta ne toimialaansa kuuluvat asiat, joissa asiakas on saattanut viranhaltijan yksilöasiassa tekemän päätöksen lautakunnan käsiteltäväksi,
  • toimia tartuntatautilain mukaisena alistusviranomaisena yksittäistä henkilöä koskevassa asiassa

Puheenjohtaja / Ordförande

Mustakallio Kristiina (Kok.)
Aronurmi Mila (Kok.)*

Varapuheenjohtaja / Vice ordförande

Tauriainen Leila (Vihr.)
Helander Hannele  (Vihr.)*

Jäsenet/ledamöter

Airikainen Pertti (Kok.)
Haukilahti Timo (Kok.)*

Aarrekivi Piia (Vihr.)
Tuomanen Toni  (Vihr.)*

Simpura Pekka (SDP)
Mäki Sari (KD)*

Kuro Henri 
Nieminen Riikka (PIR)*

Karvinen Niina (Vas.)
Komulainen Antti  (Vas.)*

*Henkilökohtainen varajäsen/ Personlig ersättare

Kaupunginhallituksen edustajat / Stadsstyrelsens representanter 2017–2019

Aaltonen Juri (SDP)

Varaedustaja/Ersättare
Vilske Jukka (SDP)

Sihteeri Virpi Kaasalainen-Jääskeläinen puh. 050 533 9230
virpi.kaasalainen@espoo.fi