”Sanon ‘ei’, koska rakastan sinua” – Nuorten hyvinvointityö edellyttää toimintaa yhtenä rintamana

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.10.2019 klo 7.56

Pääkaupunkiseudun kunnat rakentavat nyt ponnekkaasti yhteistä ratkaisumallia nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vauhtia suunnitteluun on saatu Islannin toimintamallista, jonka myötä islantilaisten nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt, harrastaminen lisääntynyt ja vuorovaikutussuhteet huoltajien kanssa parantuneet. Pääkaupunkiseudun kehittämistarpeen taustalla ovat myös tuoreet THL:n kouluterveyskyselyn tulokset, joissa moni lasten ja nuorten terveysmittarin kehityssuunta pitää saada kääntymään.

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit keräsivät yhteen yhteisen vision konkreettisen hyvinvointityön käynnistämiseksi. Aiheesta järjestettiin sosiaali- ja terveyslautakuntien, nuorisovaltuustojen, vanhempainyhdistysten ja opetus- ja vapaa-ajan lautakuntien yhteinen seminaari Vantaalla 2.10.

Tilaisuudessa vieraili alustamassa aiheeseen muun muassa Reykjavikin apulaispormestari Heiða Björg Hilmisdóttir.

- Löytäkää omat ongelmanne ja omat ratkaisunne Suomessa. Islannin menestystekijöitä ovat olleet tutkittuun tietoon perustuva kehittämistyö, yhteisöllinen lähestyminen aiheeseen ja vuorovaikutuksen lisääminen eri toimijoiden välillä. Työtä on tehtävä kaikki samaa viestiä toistaen, Björg sanoi.

Seminaariin osallistuneet kuntien nuorisovaltuutetut nostivat tärkeimmäksi suunnittelun lähtökohdaksi sen, että nuoret pääsevät itse vaikuttamaan heitä koskevaan kehittämiseen. Sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajat koostivat seminaarin annin ja periaatteet, joilla pääkaupunkiseudun hyvinvointityö käynnistetään.

- Nyt alkuun kaupunkien on analysoitava kouluterveyskyselyn tulokset erityisen tarkasti. Sieltä löytyy varmasti kolmesta viiteen huolestuttavaa teemaa, joista nousevat konkreettiset esitykset kehittämiskohteiksi ja päätöksentekoa varten, sanoi Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Sanna Vesikansa.

- Dialogi on alkanut. Luomme aiempaa toimivammat yhteistyösuhteet kakkien nuorison parissa toimivien tahojen kanssa. Näin toimimme yhtenä rintamana kaikilla nuoren elämän eri osa-alueilla ja pyrimme samaan tavoitteeseen, välittämään nuorista, sanoi Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Pirkko Letto.

Tilaisuuden videotallenne julkaistaan perjantaina 4.10. vantaakanava.fi-sivulla.

Islannin malli – tästä on kyse

  • Islannissa nuorten päihteidenkäyttö oli 1990-luvulla vakava ongelma, kunnes maassa päätettiin tehdä järeitä toimenpiteitä nuorten vapaa-ajanvieton muuttamiseksi.
  • Lähtökohtana oli tutkimustieto: valvomaton vapaa-aika ja päihteitä käyttävät kaverit altistivat nuoria päihteidenkäyttöön, kun taas organisoitu vapaa-ajan toiminta ja perheen kanssa vietetty aika suojasivat nuoria päihteiltä.
  • Islanti alkoi vahvistaa suojaavia tekijöitä. Kaikille lapsille ja nuorille tarjottiin organisoitua vapaa-aikaa eli harrastuksia ammattivalmentajineen.
  • Koska harrastaminen järjestettiin koulupäivän päätteeksi, nuorille vapautui iltaisin yhteistä aikaa omien vanhempien kanssa. Maa sääti myös lasten kotiintuloajat lastensuojelulakiin.
  • Toimenpiteet olivat suuri menestys ja vähensivät kahdessa vuosikymmenessä islantilaisnuorten päihteidenkäyttöä Euroopan korkeimmalta tasolta maanosan matalimmalle.