Sosiaali- ja terveyslautakunnassa keskiviikkona 16.12.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.12.2020 klo 17.49

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyssä ovat mm. Espoonlahden pääterveysaseman tarveselvitys ja suun terveydenhuollon palvelusetelipilotin laajentaminen koskemaan koko Espoota. Lisäksi lautakunta päättää sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuista ensi vuodelle.

Espoonlahden pääterveysaseman tarveselvitys

Espoonlahden pääterveysaseman tarveselvityksessä esitetään terveysaseman perus-korjaamista Espoon tulevaisuuden sote-keskuskonseptin mukaiseksi. Valmisteilla olevassa investointiohjelmassa vuosille 2021–2030 Espoonlahden terveysaseman peruskorjaukseen on varattu 11,6 M€.

Sote-keskuskonsepti tarkoittaa terveysasemapalvelujen ympärille rakentuvaa integroitujen ja monipuolisten palvelujen kokonaisuutta. Toimipisteen palveluvalikoima ja resursointi tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa, mutta konseptin mukaisesti toimipiste tarjoaisi terveysasemapalvelujen lisäksi soveltuen mielenterveys- ja päihdepalveluja, fysioterapiapalveluja, aikuissosiaalityön palveluja, vanhusväestön neuvontaa ja palveluohjausta sekä suun terveydenhuollon palveluja.

Suun terveydenhuollon palvelusetelipilotti

Suun terveydenhuollon palvelusetelipilotti käynnistyi Matinkylän alueella elokuussa 2020. Koronapandemian vuoksi suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä on ruuhkauttanut sekä julkista suun terveydenhuoltoa että yksityisiä suun terveydenhuollon palveluntuottajia. Jotta palvelujen kysyntään voidaan vastata, esitetään palvelusetelipilotin laajentamista koskemaan koko Espoota. Palaute asiakkailta on ollut valtaosin myönteistä, ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluntuottajien tarjoamaan hoitoon.

Lisätiedot:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kaikki esityslistat, kokousaineistot ja pöytäkirjat