Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 16.6.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.6.2021 klo 22.11

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 16.6.2021 mm. vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hankinnan periaatteita ja Suur-Espoonlahden terveysasematoiminnan väestöjakoa.

Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hankinnan periaatteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää asian pöydälle. Pöydällepanon aikana lautakunnalle valmistellaan arviointi ns. monituottajamallin vaikutuksista (ml. kustannukset) sekä vaihtoehdot valtuuston päättämän Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman kuljetuspalveluita koskevien linjausten toteutuksesta. Pöydällepanon aikana kaupungin on varmistettava kuljetuspalveluiden saatavuus ja turvallisuus kaikissa tilanteissa. Lisäksi pöydällepanon aikana järjestetään lautakunnan iltakoulu, johon kutsutaan lautakunnan lisäksi myös kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kulkukeskuksen ja vammaispalveluiden edustajat sekä keskeisiä sidosryhmiä keskustelemaan kuljetuspalveluiden tulevaisuudesta.

Suur-Espoonlahden terveysasematoiminnan väestöjako

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että Suur-Espoonlahden terveysasemapalvelujen väestövastuualueen jakoa muutetaan siten, että Kivenlahden väestön terveysasemapalvelut siirretään Espoonlahden terveysasemapalvelujen väestövastuulle 1.6.2024 alkaen.

Lautakunta kehotti jatkovalmistelussa varmistamaan, että Kivenlahden väestölle on jatkossakin tarjolla tarvittavia lähipalveluita väestön (erityisesti ikäihmiset) tarpeiden mukaisesti ja että kulkuyhteydet alueen sisällä varmistetaan.

Lue esityksestä lisää lautakunnan esityslistalta.

Vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjan päivittäminen

Esittelijä veti vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjan päivittämisen ennen lautakunnan kokousta esityslistalta pois, sillä on huomattu, että esitetyssä laskennassa on pieni virhe. Tämän vuoksi asia tuodaan uudelleen valmisteltuna päätettäväksi lautakunnan kokoukseen 25.8.2021.

Muut esityslistan asiat lautakunta päätti esitysten mukaisesti.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen espoo.fi-verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslista.