Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 21.4.2021

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
21.4.2021 klo 20.57

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan keskiviikkona 21.4.2021 mm. kotihoidon pysäköintitunnuksen kertamaksun suuruuden sekä terveysasemapalvelujen järjestämisestä ulkoistettuna toimintana Matinkylän alueella ja hankinnan periaatteet.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen kertamaksu tunnuksen voimassaoloajalta

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että kotihoidon pysäköintitunnuksen kertamaksu tunnuksen voimassaoloajalta on 100 euroa lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverolla. Kertamaksulla katetaan pysäköintitunnusjärjestelmän perustamis-, kehittämis- ja ylläpitokustannuksia. Maksu peritään kaikilta toimijoilta. Espoon kaupunki ei peri työntekijöiltään pysäköintitunnuksen maksua.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.3.2021 osana yleisten alueiden pysäköinnin toimenpideohjelmaa vuosille 2020-2022, että kotihoidossa otetaan tämän vuoden aikana käyttöön pysäköintitunnus sekä päätti myöntämisperusteet tunnuksen käytölle. Uuden tieliikennelain mukaan kunnat voivat päättää, että pysäköintitunnuksella saa pysäköidä kuntien maksullisille tai liikennemerkillä rajoitetuille ja kielletyille paikoille. Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat päättävät muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat maksut tehtäväalueellaan.

Tulevaisuudessa asiakaskäynnillä oleva kotihoidon työntekijä voi siten pysäköidä kadulle tai muulle kunnan hallinnoimalle alueelle, pysäköintirajoituksista huolimatta. Kotihoidon pysäköintitunnusten käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Pysäköintitunnus on digitaalinen sovellus, jonka käyttöä testataan ensin Tapiolan kotihoidon alueella. Käyttöönoton yhteydessä laaditaan kotihoidon pysäköintitunnukseen liittyvät soveltamisohjeet, joilla linjataan haku-, myöntö- ja hallintaprosessit. Käyttöönottoprojektin lopuksi hyväksytään soveltamisohjeet ja perusteet käytön laajentamiselle.

Terveysasemapalvelujen järjestäminen ulkoistettuna toimintana Matinkylän alueella ja hankinnan periaatteet

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen väestön terveysasemapalvelut järjestetään jatkossakin ulkoistetulla terveysasemalla. Sopimus alkaa 1.10.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

Ulkoistettu terveysasemapalvelu hankitaan seuraavilla hankinnan periaatteilla:

 1. Terveysasemapalvelut järjestetään Henttaan, Suurpellon ja Kuitinmäen väestölle sekä niille asukkaille, jotka valitsevat sopimuskaudella terveysasemakseen palveluntuottajan terveysaseman.
 2. Terveysasemapalvelut tuotetaan Matinkylän läheisyydessä helposti saavutettavalla paikalla.
 3. Palveluntuottaja tuottaa terveysasemapalveluja samoin periaattein kuin tuotetaan kaupungin omia terveysasemapalveluja.
 4. Palveluntuottaja tuottaa kysyntään ja tarpeisiin perustuen laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluja vastuuväestölleen.
 5. Palveluntuottaja ja kaupunki kehittävät terveysasemapalveluja kumppanuusperiaatteella.
 6. Ulkoistetun terveysaseman kustannukset kaupungille ovat korkeintaan samat kuin kaupungin omien terveysasemien kustannukset.
 7. Asiakkaat saavat palvelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 8. Asiakasmaksut ovat vastaavat kuin kaupungin omilla terveysasemilla.
 9. Palvelu tuotetaan palveluntuntuottajan toimitiloissa. Tilojen tulee olla esteettömät ja saavutettavat.
 10. Palveluntuottaja käyttää kaupungin potilastietojärjestelmää.
 11. Asiakkaat käyttävät HUS-diagnostiikkakeskuksen laboratorio- ja kuvantamispalveluja saatuaan lähetteen.

Lisäksi lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja merkitsi tiedoksi valvontaraportit vammaispalvelujen, aikuisten sosiaalipalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä lastensuojelun valvonnasta vuonna 2020.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen espoo.fi-verkkosivuilla.

Lisätiedot: 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto