Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 10.2.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.2.2021 klo 19.59

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 10.2.2021 mm. sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikköjen käyttösuunnitelmia sekä Länsi-Uudenmaan sote-keskuksen ja rakenneuudistuksen tulo- ja menomäärärahoja vuodelle 2021.

Sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esityksen mukaan sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2021.

Kaupunginjohtajan esityksestä lautakunnan talousarvioesityksen menomääräahoista, yht. 880,1 milj. euroa, on vähennetty 2,9 milj. euroa Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman mukaisesti. Valtuustoryhmien talousarvioneuvotteluissa toimialan menomäärärahoihin lisättiin 1,522 milj. euroa. Vuoden 2021 menomäärärahaksi valtuusto vahvisti 878,8 milj. euroa.

Valtuusto päätti sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköiden menomäärärahoiksi:
- vanhusten palvelut 199 milj. euroa
- terveyspalvelut 438 milj. euroa
- perhe- ja sosiaalipalvelut 232 milj. euroa ja
- sosiaali- ja terveystoimen esikunta 10 milj. euroa.

Perusturvajohtaja on 13.1.2021 tehnyt päätöksen siirtää muilta tulosyksiköiltä menomäärärahaa sosiaali- ja terveystoimen esikunnalle 0,4 milj. euroa, jolla varmistetaan Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen. Siirto ei aiheuta lisämäärärahan tarvetta.

Länsi-Uudenmaan sote-keskuksen ja rakenneuudistuksen tulo- ja menomäärärahat

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto lisää sosiaali- ja terveystoimen esikunnan palvelualueen toimialan johto ja toimialan yhteiset tuloarviota 8,9 milj. eurolla ja menomäärärahoja 9,9 milj. eurolla.

Valtuuston 3.12.2020 hyväksymän vuoden 2021 talousarvion sekä taloussuunnitelman sosiaali- ja terveystoimen esikunnan selostusosassa mainitaan, että Länsi-Uudenmaan sote -hankkeet tulevat sisältymään vuoden 2021 talousarvioon. Esikunnan talousarvio ei vielä sisällä Länsi-Uudenmaan sote-keskuksen ja rakenneuudistuksen tulo- ja menomäärärahoja.

Länsi-Uudenmaan sote-hankkeen ja rakenneuudistuksen hankehallinnoja on Espoon kaupunki. Espoon kaupungin osuus sote-hankkeen ja rakenneuudistuksen tuloista ja menoista huomioidaan talousarviossa ja se jää lopputulokseksi kirjanpidon toteumaan. Valtio korvaa kaupungille 100 % Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja 80 % rakenneuudistuksen hyväksyttävistä kustannuksista. Rakenneuudistuksesta jää omavastuuosuudeksi 20 %, jonka kustannus jaetaan Länsi-Uudenmaan kuntien asukasmäärien suhteessa. Hankehallinto on arvioinut, että Espoon kaupungin osuus Länsi-Uudenmaan sote-hankkeen ja rakenneuudistuksen vuoden 2021 projektien menoista on 9,9 milj. euroa ja että näihin saadaan valtionavustusta 8,9 milj. euroa.

Ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti korottaa ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoa viisi prosenttia nykyisistä arvoista. Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Korotuksen jälkeen palvelusetelin arvo on 3,45 - 117,37 €/vrk (105 - 3570 €/kk). Arvoa on tarkistettu viimeksi vuonna 2018. Palveluseteliä käyttää tällä hetkellä 108 asiakasta.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja ja se on asiakkaalle vapaaehtoinen. Palvelusetelijärjestelmässä kunta sitoutuu maksamaan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta ostaman palvelun palveluseteliarvoon asti. Ikääntyneiden pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen palveluseteliä asiakas voi käyttää hoivan ja aterioiden kustannuksiin. Palvelusetelin arvon ylittävät kustannukset ja vuokran asiakas maksaa itse palveluntuottajalle. Palvelusetelin saaminen edellyttää päätöstä tehostetun palveluasumisen tarpeesta. Asiakas saa tukea ja ohjausta palvelusetelin valintaan seniorineuvonta Nestorista.  Espoon palvelusetelijärjestelmässä palveluntuottajaksi hakeutuminen on mahdollista jatkuvalla menettelyllä noudattaen kaupungin vaatimuksia.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen  espoo.fi-verkkosivuilla .

Lisätiedot 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto