Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 16.12.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.12.2020 klo 21.03

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 16.12.2020 mm. Espoonlahden pääterveysaseman peruskorjauksen tarveselvitystä ja suun terveydenhuollon palvelusetelipilotin laajentamista koskemaan koko Espoota.

Espoonlahden pääterveysaseman tarveselvitys

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen tarveselvityksen. Seuraavaksi edetään hanke- ja toteutussuunnitelman laatimiseen. Peruskorjauksen tarkempi aloitusajankohta vuonna 2022 päätetään hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä vuonna 2021.

Espoonlahden pääterveysaseman tarveselvityksessä esitettiin terveysaseman perus­korjaamista Espoon tulevaisuuden sote-keskuskonseptin mukaiseksi. Valmisteilla olevassa investointiohjelmassa vuosille 2021–2030 Espoonlahden terveysaseman peruskorjaukseen on varattu 11,6 M€.

Terveysaseman peruskorjaaminen sote-keskuskonseptin mukaiseksi tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyinen kiinteistö saneerataan toimipisteeksi terveysasemapalvelujen ympärille rakentuvalle integroitujen ja monipuolisten palvelujen kokonaisuudelle. Toimipisteen palveluvalikoima ja resursointi tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa, mutta konseptin mukaisesti toimipiste tarjoaisi terveysasemapalvelujen lisäksi soveltuen mielenterveys- ja päihdepalveluja, fysioterapiapalveluja, aikuissosiaalityön palveluja, vanhusväestön neuvontaa ja palveluohjausta sekä suun terveydenhuollon palveluja.

Mahdolliset vaikutukset ja muutokset alueen palveluverkkoon arvioidaan myöhäisemmässä vaiheessa sotekeskusvalmistelun, valmistelussa olevien Espoon sote-palvelujen järjestämisen linjausten ja hankesuunnittelun edetessä.

Suun terveydenhuollon palveluseteli

Lautakunta merkitsi tiedoksi suun terveydenhuollon väliraportin ja päätti laajentaa Matinkylän alueella käyttöön otetun suun terveydenhuollon palvelusetelin tuotettavaksi ja käytettäväksi myönnettyjen määrärahojen puitteissa koko Espoon alueella 1.1.2021 alkaen.

Suun terveydenhuollon palvelusetelipilotti käynnistyi Matinkylän alueella elokuussa 2020. Koronapandemian vuoksi suun terveydenhuollon palvelujen kysyntä on ruuhkauttanut sekä julkista suun terveydenhuoltoa että yksityisiä suun terveydenhuollon palveluntuottajia. Jotta palvelujen kysyntään voidaan vastata, lautakunnalle esitettiin palvelusetelipilotin laajentamista koskemaan koko Espoota. Palaute asiakkailta on ollut valtaosin myönteistä, ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluntuottajien tarjoamaan hoitoon.

Muita sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä

Lautakunta sai tiedoksi katsauksen Suur-Leppävaaran alueen tulevaisuuden sote-palvelujen kokonaisuudesta. Lautakunta kehotti valmistelemaan selvityksen liikkuvien palveluiden mahdollisuuksista Suur-Leppävaaran alueella. Lautakunta päätti, että esitys Suur-Leppävaaran alueen tulevaisuuden sote-palvelujen kokonaisuudesta tuodaan lautakunnan päätettäväksi ensi vuoden puolella laajempana ja perusteellisempana.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti mm.:

  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut vuodelle 2021 liitteen mukaisesti 1.2.2021 alkaen.
  • hyväksyä Espoon sosiaali- ja terveystoimen asumispalvelujen valvontasuunnitelman 2021 alkaen.
  • hyväksyä Espoon seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelman 2020-2024, päivitys vuodelle 2021.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen espoo.fi-verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto