Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 20.8.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.8.2020 klo 20.29

Lautakunta päätti lääkärikäynnin palvelusetelin käyttöönottamisesta ja hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsauksen. Lisäksi lautakunta antoi huomionsa Espoon sote-lausunnon valmistelua varten.

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus, elokuu 2020

Lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2020 toisen osavuosikatsauksen.

Sosiaali- ja terveystoimi ennakoi menomäärärahojen ylittyvän 2,5 miljoonalla eurolla ja tuloarvion alittuvan 4,2 milj. eurolla. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 6,7 milj. euroa alijäämäisenä. Talousarvion ja  tulostavoitteiden toteutumisen ennustamiseen sisältyy edelleen epävarmuutta koronatilanteen vuoksi. Tavoitteena on pysyä talousarviossa, mutta ylityspaineita on erityisesti avosairaanhoidossa, kotihoidossa, lasten sijaishuollossa ja aikuisten tuetussa asumisessa. Koronasta aiheutuvien suojavarusteiden hankinta kasvattaa menoja merkittävästi. Asiakasmaksutulot ovat vähentyneet, kun toimintoja on supistettu koronatilanteen vuoksi.

Lautakunta toteaa, että koronaepidemiaan liittyvien toimenpiteiden hoitamiseen ja palveluvajeen poistamiseen tulee varautua taloudellisesti.

Lääkärikäynnin palveluseteli

Lautakunta päätti, että Espoossa otetaan käyttöön yksittäisiä lääkärikäyntejä koskeva palveluseteli 1.9.2020 alkaen. Palveluseteli voidaan myöntää espoolaiselle hoitoon pääsyn turvaamiseksi silloin, kun terveysasemien jonotilanne sitä edellyttää. Palveluseteli myönnetään hoidon tarpeen arvion perusteella. Asiakas maksaa palvelusetelillä toteutetusta lääkärikäynnistä omavastuuosuuden, joka vastaa suuruudeltaan Espoon terveysasemilla perittäviä asiakasmaksuja.

Palveluseteliä on tarkoitus kokeilla 1 000 lääkärikäynnin verran syksyllä 2020. Palvelusetelin saanut espoolainen voi valita yksityisen terveyspalveluyrityksen, joka täyttää kaupungin määrittelemät kriteerit. Palveluseteliin sisältyvät perusterveydenhuollon yleislääkärin vastaanotto sekä perustasoiset laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Palveluseteli ei sisällä erikoislääkäripalveluja.

Lautakunnalle valmistellaan esitys terveysasemapalvelujen palvelusetelitoimintaan osallistuvien palvelujentuottajien valvonnasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiot Espoon sote-lausunnon valmistelua varten

Espoon valtuusto antaa syyskuussa lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lakiesitysluonnoksesta. Lautakunta antoi omat huomionsa lausunnon valmistelua varten.

Espoon kaupunki tukee sellaisia sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksia, jotka kaventavat terveys- ja hyvinvointieroja, parantavat palvelujen yhdenvertaisuutta, lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusvaikuttavuutta ja antavat arvoa asiakkaalle. Lisäksi järjestelmäuudistuksen tulee sisältää kustannuksien kasvua hillitseviä elementtejä. Ihmisten on saatava arjessaan tarvitsemat julkiset palvelut helposti ja laadukkaasti. Lisäksi sote-uudistukseen liittyvässä muutoksessa on varmistettava henkilöstön oikeudenmukainen ja reilu kohtelu.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto 20.8.2020